Trods 90 millioner ingen planer om oprensning af Bagsværd Sø

De planer om opgradering af rostadion på Bagsværd Sø, som Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skulle tage stilling til på udvalgets møde 6. maj indeholder ingen planer om oprensning af søen og forbedring af vandkvaliteten.

Sandheden om de mange planer for opgradering af rostadion.

Gennem de seneste 15-20 år har adskillige planer om opgraderingen af rostadion været forsøgt markedsført som et projekt til oprensning af Bagsværd Sø. De fleste fortalere for miljøet ved Bagsværd Sø, har været mere end skeptiske over for budskabet og været overbevist om, at når eller hvis projektet skulle blive til noget, ville det være barberet for alle miljøtiltag.

Gladsaxen har fået aktindsigt i sagen og den viser, at skeptikernes bange anelser indfris tilfulde med den fondsfinansierede opgradering af rostadion til 90 millioner kroner.

Det fremgår af rapporter, som COWI har udarbejdet for Gladsaxe Kommune, at Gladsaxe, Københavns og Lyngby-Tårbæk kommuners projekt til en opgradering af rostadion ikke indeholder en eneste foranstaltning til forbedring af vandkvaliteten. COWI konstaterer i rapporten:

“Efter arbejdes ophør vil oprensningen have en lille positiv effekt på vandkvaliteten, idet frigivelsen af fosfor fra de oprensede arealer vil falde fra det nuværende niveau. dette vil – alt andet lige – medvirke til en formindskelse af søens interne fosforbelastning (fosforfrigivelse fra sedimentet). Det vurderes dog som usandsynligt, at denne formindskelse er stor nok til at medføre en synlig forbedring i vandkvaliteten, idet den synlige forbedring først optræder, når søen som helhed kommer ned på en kritisk koncentration omkring 75-100 mikrogram fosfor/liter i søvandet.”

Det aktuelle projekt opererer med fjernelse af omkring 1000 kubikmeter bundsediment, i de mange tidligere projekter har der været tale om væsentligt større mængder bundsediment, som altså nu skal blive liggende og fortsætte med at forurene søen.

FISAs krav om badevandskvalitet opfyldes ikke med projektet.

COWI gør i rapporten  “Opgradering af rofaciliteterne på Bagsværd Sø” opmærksom på, at den meget beskedne fjernelse af bundsediment ingen indflydelse vil have på badevandskvaliteten. Det skyldes, at spørgsmålet om badevandskvalitet afgøres af forurening fra fugle og kloakudledninger. Lyngby-Tårbæk Kommunes miljømyndigheder har givet lignende begrundelser for, at man ikke måler badevandskvalitet i den del af Bagsværd Sø, der ligger i Lyngby-Tårbæk Kommune.

Badevandskvaliteten defineres i et EU-direktiv, som klassificerer badevandet i henholdsvis udmærket, tilfredstillinde og god. I forhold til disse krav er FISAs krav tre gange strengere end EU-kravet til udmærket badevandskvalitet.

Uddrag af COWIs rapport "Opgradering af rofaciliteterne på Bagsværd Sø".

Uddrag af COWIs rapport “Opgradering af rofaciliteterne på Bagsværd Sø”.

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion. Bogmærk permalinket.