Tavs kulturminister i sagen om rostadion på Bagsværd Sø

På Kulturministeriets hjemmeside findes en e-postadresse,  som angiveligt giver direkte adgang til at stille spørgsmål til kulturminister Uffe Elbæk. Gladsaxen har forsøgt at komme i kontakt med ministeren på adressen, men indtil videre har ministeren valgt at optræde under pseudonymerne Anne og Astrid.

Hverken Anne eller Astrid har imidlertid været i stand til at svare på Gladsaxens spørgsmål om kulturministerens vurdering af de vedtægter for Lokale- og anlægsfonden, som ministeren har udformet.

Som det fremgår af COWIs rapporter om udvidelsen af rostadion på Bagsværd Sø, er COWIs arbejde blandt andet finansieret af midler fra Lokale- og anlægsfonden.

Vi ville gerne vide om bestemmelsen i fondens vedtægter om kun at yde tilskud til støtte til “projekter, der tager et overordnet miljø- og planlægningsmæssigt hensyn” er forenelig med rapportens anbefaling af fældning af 7.000 kvadratmeter fredskov, bortgravning af 55.000 kubikmeter jord efterladende et 60 meter dybt ar i søbredden, dumpning af jord i søen og inddæmning af noget af søen.

Ingen af ministerens pseudonymer Astrid og Anne har imidlertid været i stand til af give en forklaring, som vi kan offentliggøre. Gladsaxen har derfor bedt kulturministeren om selv at svare. Med mindre ministeren fortsætter sine små julelege og opfinder nye pseudonymer vender Gladsaxen tilbage med nyt i sagen.

Dette indlæg blev udgivet i Natur, Rostadion. Bogmærk permalinket.