Statusrapport for paddebestanden i TV-byen 2015

Paddebestanden i den gamle TV-by i Mørkhøj nu Gyngemosepark er fortsat kritisk lav.Det fremgår af de nyligt udkomne rapport for 2015, som Gladsaxen er kommet i besiddelse af. Rapporten tegner et fortsat dyster billede for bestanden af Spidssnudet Frø, der skulle nyde streng beskyttelse på baggrund af EUs Habitatdirektiv. Eller sagt på en anden måde. 10 års indsats for at genoprette skaderne efter Sjælsø Gruppens hærgen i området har været forgæves.

Af rapportens sammenfatning vedrørende arten Spidssnudet Frø fremgår det:

Ved basisundersøgelsen i 2005 før boligbyggeriet blev påbegyndt, var det samlede antal æglæggende hunner af spidssnudet frø ca. 95, hvorefter der i de følgende år skete et gradvist fald til kun ca. 14 i 2010. Derefter har antallet været ca. 46 i 2011, ca. 28 i 2012, ca. 50 i 2013, ca. 61 i 2014 og ca. 67 i 2015. Fremgangen fra 2012 til 2015 skyldes, at der har ynglet flere hunner i de to søer og to nærliggende lavbundsarealer. I 2015 udgjorde bestanden af spidssnudet frø 67% af bestanden i 2005, og den er således stadig en tredjedel mindre end tidligere og må fortsat betegnes som moderat truet. – Orbicon A/S august 2015

I Gladsaxens omtale af padderapporten for 2014 beskrev vi, hvordan Sjælsø Gruppen allerede i 2004 udførte en massakre på paddebestanden. Rapportens referencetal fra 2005, må derfor tages med et vist forbehold. Der er sandsynligvis tale om en langt større reduktion i bestanden af Spidssundet Frø end de 33 % , som årets rapport lægger op til.

 

Dette indlæg blev udgivet i EU, Gladsaxe Kommune, Natur. Bogmærk permalinket.