Statsforvaltningen trækker sag i langdrag

Gladsaxen spurgte i august 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden om det ville ændre på forvaltningens afgørelse fra 2001 om amatørklubben ABs besiddelse af aktier i AB A/S, at klubben på en generalforsamlingen besluttede at sælge aktierne. Statsforvaltningen Hovedstaden foretog sig tilsyneladende ikke noget, hvorfor redaktionen sidst i maj måned atter kontaktede Statsforvaltningen Hovedstaden, med henblik på en udtalelse.

Statsforvaltningen Hovedstaden har nu meddelt redaktionen, at man har kædet sagen om AB amatørafdelings aktiebesiddelse sammen med sagen om Gladsaxe Kommunes køb af stadionudstyr fra AB A/S.

Statsforvaltningen Hovedstaden oplyser videre, at Gladsaxe Kommune ikke kan svare på Statsforvaltningens fornyede henvendelse om kommunens køb i 2012 før først i september. Årsagen er i følge Gladsaxe Kommune, at sagen skal behandles i to udvalg og af Byrådet.

Der kommer derfor formentlig til at gå i alt omkring halvandet år inden Statsforvaltningen Hovedstaden træffer afgørelse i sagen.

I en anden sag om Brøndby Kommunes køb af aktiver fra Brøndby Boldklub var Statsforvaltningen Hovedstaden langt hurtigere til at træffe afgørelse. I den afgørelse fastslog Statsforvaltningen Hovedstaden, at

“Sammenfattende er det statsforvaltningens opfattelse, at der ikke er oplyst kommunale formål med den påtænkte ejendomserhvervelse, der har en sådan klarhed og aktualitet, at det kan begrunde kommunens køb af ejendommen. Det vil derfor ikke være lovligt, at Brøndby Kommune køber den del af Brøndby Stadion, der udlejes til Brøndby Gymnasium.”

I følge Tipsbladet havde Statsforvaltningen Hovedstaden 9. januar telefonisk oplyst, at købet ville være lovligt. Allerede 25. januar kunne Tipsbladet så bringe ovenstående citat fra afgørelsen.

Det kan undre, at Statsforvaltningen Hovedstaden ikke allerede i 2012 kom til samme konklusion omkring Gladsaxe Kommunes køb af stadionudstyr fra AB A/S, da der ikke fra Gladsaxe Kommunes side er redegjort for kommunens aktuelle behov for anskaffelse af det købte stadionudstyr.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, AB amatør, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.