Socialt ansvar på festtaleniveau

De fleste firmaer og organisationer bryster sig i dag af at have fastlagt politikker om at udvise social ansvarlighed i deres daglige virke. Således også det danske firma COWI og den internationale ro-organisation FISA i Schweiz. Begge hævder at udvise ansvarlighed overfor miljøet.

Gladsaxen har rettet henvendelse til såvel COWI som FISA, fordi vi gerne ville kunne bringe disse organisationers forklaring på, hvordan deres erklærede politik om socialt ansvar kan forenes med de massive ændringer af Bagsværd Sø, som begge organisationer er med til at sanktionere.

COWIs reaktion.

På firmaet COWIs hjemmeside kan læse følgende om firmaets politik om socialt ansvar.

“Socialt ansvar

COWI accepterer løbende ansvar for sin rådgiverfunktion over for sine kunder og samfundet.
COWI skal konstant arbejde til gavn for sine kunder og samfundet ved hele tiden at sørge for personaleuddannelse og teknologisk udvikling med henblik på forbedret produktivitet.
COWIs målsætning for ethvert projekt skal leve op til miljømæssig ansvarlighed.”

Gladsaxen ville gerne kunne berette om, hvordan i sær COWIs målsætning om miljømæssig ansvarlighed kan være forenelig med en anbefaling af bortgravning af 55.000 kubikmeter jord 60 meter ind i søbredden ved Bagsværd Sø, inddæmning et et større område af søen, etablering af ny ø ved dumpning af jord samt fældning af 7000 kvadratmeter fredskov.
Fra COWIs koncerndirektør Rasmus Ødum har vi modtaget følgende svar.

“Endvidere gælder i denne opgave, som i øvrige opgaver COWI løser, at vi altid ser på, hvordan de miljømæssige konsekvenser af et projekt kan begrænses og håndteres bedst muligt.”

COWI har tilsyneladende påtaget sig en bunden opgave, og det forekommer, som om de gamle regler om, at den der betaler musikken også bestemmer, hvad der skal spilles og man bider ikke den hånd, som føder en, stadig er gældende.

Skulle nogen i COWI føle en nagende tvivl om det fornuftige i firmaets engagement i projekt internationalt rostadion på Bagsværd Sø, kan den omkring een million kroner firmaet indkasserede for opgaven forhåbentlig være med til at dulme på smerten.

FISAs reaktion.

På FISAs hjemmeside har Gladsaxen fundet følgende om FISAs åbenhed over for pressen i forbindelse med stævner.

“An important goal of FISA is to increase the media awareness of the sport of rowing and the World Rowing Events. FISA has always had a very open policy with regards to giving access for media to access the athletes in most areas around the venue. It is one of the only sports which allows the media to access all competition and athlete areas.  This is an asset, and the cooperation  between  media  and  athletes  has  always  been  very  good,  and  respectful, meaning that a strict policy has not been enforced up until now.”

FISAs erklærede mål om stor åbenhed, når det gælder om at skabe positiv omtale af rosporten, gælder åbenbart ikke, når pressen retter henvendelse til FISA om målet om at optræde ansvarlig over for miljøet, således som det fremgår af FISAs Core Values.

Core Values

Core Values of the sport of Rowing

  • Team Work: Rowers pull together towards a common goal
  • Educational: Rowers learn self-discipline and motivation together with commitment and a spirit of fair play.
  • Focus: Rowers require total concentration on the ultimate objective in order to harness power and precision in this demanding endurance sport.
  • Traditional: Rowers transmit time honoured values and shared experiences to future generations.
  • Environmental: Rowers respect and safeguard the water and its surroundings.

Gladsaxen må i hvert fald konstatere, at trods gentagne henvendelser om foreneligheden af FISAs miljøpolitik og støtten til de massive ændringer af Bagsværd Sø er vi blevet mødt med en mur af tavshed.

Hverken FISAs executive director Matt Smith, development director Thor Nilsen eller events director Svetla Otzeva fra FISAs hovedkontor i Schweiz har trods flere rykkere villet forsvare miljøpolitikken, som  Gladsaxen stillede spørgsmål til. Alle tre har valgt at forholde sig fuldstændig tavs om sagen.

Dette indlæg blev udgivet i Rostadion. Bogmærk permalinket.