Skinhøringen om nyt byggeri ved Garhøj kører ufortrødent videre

I vores artikel om Gladsaxe Kommunes årelange praksis om inddragelse af grønne og fredede arealer til byggeri skrev vi, at der med indkaldelsen af ideer og forslag til nyt byggeri ved Garhøj var indledt endnu en række skinhøringer. Det synes som om vi fik ret i forudsigelsen. På sidste møde i Gladsaxe Byråd vedtog Byrådet at sende et forslag til et nyt tillæg til Kommuneplanen og en ny lokalplan i høring. Området er i forvejen dækket af en forholdsvis ny lokalplan, Lokalplan 100, som borgerne i området altså ikke skal fæste for stor lid til.

Forslagene skal muliggøre opførelsen af de bebudede bofællesskaber til ældre.

Gladsaxen har misforstået det hele.

“Det har I helt misforstået. Kommunens tanke er at bygge med respekt for lokalområdets forståelige ønske om fortsat at kunne have en lokal samlingsplads, og med respekt for fortidsmindet. ” Sådan skrev byrådsmedlem Susanne Palsig (F) som reaktion på vores oprindelige artikel.

Susanne Palsig (F) taler om respekt, men undlader behændigt at forholde sig (dis)respekten for giveren malermester N. A. Nielsen, der i sin tid forærede området til det dengang nye boligområdes grundejerforeninger. At Susanne Palsig (F) i det meste af sit professionelle liv ved en enhver given lejlighed har missioneret for bofællesskaber for ældre, kan måske forklare, hvorfor at hendes respekt for malermesterens gave til grundejerforeningerne kan ligge på et meget lille sted.

Goddag mand – økseskaft.

På baggrund af at beskyttelseslinjerne om Garhøj ikke blev opdateret, da man i 2006 nedrev nogle bygninger og overlod det frilagte grønne område til Teknik- og Miljøforvaltningens vedligeholdelse, spurgte vi borgmester Karin Søjberg Holst (S), om hun ville tage initiativ til opdatering af beskyttelseslinjerne.

Fra borgmester Karin Søjberg Holst (S) har vi modtaget dette ikke svar, på det efter vores opfattelse ganske enkle spørgsmål.

Byrådet besluttede den 14. juni 2006, at beboelsesdelen på ejendommen skulle rives ned og udlægges til grønt område i tilknytning til det allerede eksisterende Garhøjanlæg. Der var i den forbindelse ingen drøftelser i Byrådet om, hvorvidt arealet skulle være omfattet af beskyttelseslinjen”
I artiklen Lang tradition for nedlæggelse af grønne områder videreføres kunne vi derimod beskrive, hvordan borgmesteren havde udvirket, at beskyttelseslinjerne omkring Garhøj var blevet reduceret uden inddragelse af de i 2006 frilagte arealer.

Høringsperioden for kommuneplantillægget og lokalplan løber i tiden 4. oktober 2016 til 29. november 2016. Herefter kan Byrådet sædvanen tro ignorere alle indsigelser, således som man også han gjort i forbindelse med indkaldelsen af ideer og forslag, og vedtage planerne, så byggeriet kan påbegyndes i 2017.

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur. Bogmærk permalinket.