Sag om ulovlig støtte oversendt til Konkurrencerådet

Statsforvaltningen har efter næsten 2 års sagsbehandlingstid endelig fastslået, at et flertal i Gladsaxe Byråd i sommeren 2012 handlede ulovligt, da byrådsflertallet reddede det private fodboldaktieselskab AB A/S fra en forestående konkurs.

Statsforvaltningen sender bolden videre til Konkurrencerådet.

Statsforvaltningens nye afgørelse stadfæster afgørelsen fra december 2013, og Gladsaxe Byråds udtalelser har dermed ikke haft nogen betydning.

Statsforvaltningen har som konsekvens af den ulovlige handling oversendt sagen til Konkurrencerådet, som i modsætning til Statsforvaltningen har hjemmel til at kræve den eventuelle ulovlige og konkurrenceforvridende støtte til fodboldaktieselskabet AB A/S tilbagebetalt. Skulle Konkurrencerådet komme til det resultat, at AB A/S har modtaget ulovlig støtte skal støtten tilbagebetales til staten.

Ubetydelig merudgift.

Statsforvaltningen vil ikke rejse erstatningssag mod medlemmer af Gladsaxe Byråd, da Statsforvaltningen ikke mener, at byrådet i væsentlig grad har betalt overpris for det købte.

Uafhængige eksperter udtalte for nylig til dagbladet BT, at byrådet havde betalt for montering af køkkenudstyr. En udgift på cirka 800.000 kroner, som eksperterne mente ikke burde have indgået i betalingen. Det fremgår i øvrigt af sagens dokumenter, at køkkenudstyret blev vurderet af en af sponsorerne for AB A/S, og at vedkommende firma ikke mente, at udstyret kunne omsættes i fri handel, da der var tale om specialfremstillet udstyr.

Læs Statsforvaltningens endelig afgørelse.

 

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.