Rygterne talte sandt

Der har igennem længere tid verseret rygter om, at projektet til modernisering af det nationale rocenter på Bagsværd Sø er kommet i økonomisk uføre.

Nu viser et notat fra den fond, der efter krav fra A.P.Møllerfonden, skulle sikre en professionel og ansvarlig gennemførelse af projektet, at man i dag, endnu inden alle tilbud er indhentet, står med en manglende finansiering af 36 millioner kroner ud af 134 millioner kroner, idet man “kun” har tilsagn til finansiering af 98 millioner kroner.

Fonden har afsøgt mulighederne for supplerende finansiering fra andre eksterne fonde end A.P.Møller Fonden og Lokale- og anlægsfonden, men det er ikke lykkedes fonden at tilvejebringe yderligere fondsmidler.

Fonden har været i kontakt med andre fonde for ad den vej at skaffe yderligere midler til det nye rostadion, men de har alle meldt hus forbi. Det kunne skyldes, at de fleste fonde i modsætning til A.P.Møllerfonden i dag har forpligtet sig til FNs principper om Global Compact og vise vejen frem for ansvarlig miljøadfærd. Som bekendt får stadionprojektet store konsekvenser for naturen ved Bagsværd Sø. Her skal blandt andet fjernes fredskov og levesteder for beskyttede flagermus.

Fondens notat blev gennemgået på Gladsaxe Kommunes Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget møde 14. august. Det fremgår i øvrigt af mødets dagsorden, at Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Københavns kommuner i august/september skal afgøre om projektet til modernisering af rostadion skal videreføres.

Hvem ved. Måske flytter Danmarks nationale rostadion til Herning, hvor man i adskillige år har haft færdige planer om etablering af et rostadion, som vil opfylde alle internationale krav om eksempelvis vandkvalitet og vanddybder, noget Bagsværd Sø ikke kan levere som det se ud i dag. Her skal et tykt mudderlag indgå som del vanddybden.

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion. Bogmærk permalinket.