Rendyrket greenwash fra AART A/S arkitekterne

AART A/S arkitekterne har alligevel valgt at svare på Gladsaxens forespørgsel om firmaets tilslutning til FNs ti principper om ansvarlighed, Global Compact, er forenelig med firmaets engagement i det ny rostadion ved Bagsværd Sø.

Svaret, som vi her bringer i uredigeret form, er det klareste eksempel på greenwash, vi længe har set. Ydermere er et udtryk for en holdning og ansvarsforflygtigelse, som FN netop søger at forebygge med Global Compact programmet.

Hos AART architects er vi meget bevidste om at overholde alle love og principper indenfor miljøområdet – herunder også principperne beskrevet i FN’s Global Compact. Derfor har vi forud for projektkonkurrencen om det nye nationale rostadion sat os grundigt ind i udbudsmaterialet – herunder også VVM-redegørelsen, som er behandlet og godkendt af de rette myndigheder på området. Selve tilblivelsen af redegørelsen kender vi ikke til som deltager i projektkonkurrencen, og vi kan derfor ikke svare på detaljer herom, men må i stedet henvise til de respektive myndigheder. Med den myndighedsgodkendte redegørelse forventer vi dog, at alt er forløbet i henhold til gældende love og principper, og som ved ethvert andet projekt vil vi i det videre projektforløb være i tæt dialog med bygherre og øvrige samarbejdspartnere. Dette for at sikre, at projektet også fremadrettet forløber efter bogen. Skulle andet mod forventning komme frem, tager vi rettidig stilling til det – og det forventer vi selvfølgelig også, at de andre involverede parter gør. For det er jo i alles interesse at skabe et rostadion i balance med både naturen og de mange mennesker, der dyrker rosport og på anden vis nyder de naturskønne omgivelser ved Bagsværd Sø.  – kommunikationschef  Jesper Hallstrøm Eriksen

Som det ses dækker AART A/S sig ind med, at Gladsaxe Kommune har godkendt projektet, og dermed er alt i AART A/S’s optik  i sin skønneste orden. AART A/S bringer sig dermed på kant med et af principperne i Global Compact om at firmaer og organisationer, der tilslutter sig principperne i Global Compact, skal udvise selvstændighed.

FN uddyber på hjemmesiden om Global Compact, hvad man som miljøansvarlig virksomhed skal gøre for at leve op til denne selvstændighed.FNs 10 principper om Global Compact tryk for et større billede

Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility

The Global Compact pushes companies to move beyond traditional approaches based largely on compliance and narrow risk assessments.

Med andre ord forpligter organisationer, der som AART A/S bekender sig til Global Compact, sig til at være kritiske over for makværk som Gladsaxe Kommunes VVM-analyse, der i strid med processens allerhelligste regel undlod at vurdere alternativer, der kunne være mindre belastende for miljøet.

AART A/S og partneres forslag til nyt rostadion – fra firmaets hjemmeside

Global Compact forpligter også organisationer til at arbejde for bæredygtige løsninger, og det kan man vel næppe kalde et projekt, der forudsætter fjernelse af et større areal fredskov og som for altid vil forandre Bagsværd Sø i retning af et teknisk anlæg med at dominerende rostadion.

 

FNs ti principper om Global Compact

 

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, kultur, Natur, Rostadion. Bogmærk permalinket.