Om

Gladsaxen blev i sin tid til på baggrund af flere borgergruppers frustrationer over den måde, de blev behandlet på af kommunen. Frustrationerne blev ikke mindre af, at det heller ikke var nemt at få adgang til den lokale trykte presse.
Der var dengang to ugeaviser Gladsaxe Bladet og Bagsværd Søborg Bladet. I dag er kun Gladsaxe Bladet tilbage.
De nærmere bevæggrunde er beskrevet i første nummer af Gladsaxen.

Med undtagelse af en kort periode 1990’erne er situationen i Gladsaxe stadig således, at visse meningsdannere i kommunen er udelukket fra at få optaget materiale i lokalavisen. Specielt hvis disse personer tillader sig at lufte kritik af den politik, som føres fra Rådhuset. Derfor mener vi fra redaktionens side, at det er på høje tid, at Gladsaxen genoplives, og vi har valgt Internettet som medie i erkendelse af, at en regulær ugeavis på papir vil kræve alt for mange resurser. Vi forsøger dermed at leve op til den efterlysning af kritisk dækning af kommunale beslutninger, som Kommunernes Landsforening kom med på Folkemødet på Bornholm i sommeren 2012.

Gladsaxen er en avis med holdning, og forholder sig derfor kritisk til Byrådets beslutninger eller mangel på samme. Denne holdning kan naturligvis ses afspejlet i avisens artikler.

Gladsaxen er uafhængig af økonomiske og partipolitiske interesser.

Se Gladsaxen på Wikipedia her.

Kontakt redaktionen på redaktionen(@)gladsaxen.dk fjern parenteserne omkring @ inden afsendelse.

Redaktør: John Damm Sørensen