Økonomiudvalg afviser Bagsværd Kostskoles byggeplaner

Det lyder næsten som en aprilsnar, men skal man tro referatet fra dagens møde i Gladsaxe Kommunes økonomiudvalg, afviste udvalget en ansøgning fra Bagsværd Kostskole om tilladelse til opførelse af omkring 25 rækkehuse. Bagsværd Kostskole har søgt om ændring af lokalplanen for kostskolens grund på Skovalléen, matr. 14 bh i Bagsværd.

Som begrundelse anførte kostskolen blandt andet.

“Kostskolen ønsker at frasælge et ca. 14.500 m2 stort græsklædt areal i den sydlige del af skolens område. Arealet tænkes bebygget med en mindre samlet boligbebyggelse med 20-25 attraktive række- eller gårdhavehuse. En boligtype, der kan være interessant for ejere af villaer i nærområdet, der kan få en mere hensigtsmæssig og tidssvarende bolig i området, og samtidig kan familier med børn flytte inde i de større villaer.”

Kostskolen begrunder endvidere forslaget om frasalg med, “at man ønsker at frigive værdier fra jord og bruge dem til udvikling af skolen.”

Afgrænsning af området for lokalplan 232

Afgrænsning af området for lokalplan 232

Det fremgår af Økonomiudvalgets dagsorden, at Gladsaxe Kommunes forvaltning varmt anbefaler en ændring af lokalplanen og allerede har døbt den nye lokalplan 232, og forvaltningen følger således de sidste mange års praksis om at bebygge enhver ubebygget grund i kommunen.

Forslaget har mødt stor modstand fra de øvrige beboere i området, og det har tilsyneladende afskrækket politikerne i Økonomiudvalget så meget, at de valgte af afvise forslaget.

Af referatet kan man læse:

“Udvalget tiltrådte, der meddeles afslag på anmodningen fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium.”

Normalt betyder tiltrådt, at dagsordenens indstillinger følges, men altså ikke i dette tilfælde.

Hvad der ikke fremgår af forslaget til områdeafgrænsning er, at den nordlige del af grunden er omfattet af en reduceret søbeskyttelseslinje, der medfører forbud mod byggeri mod Bagsværd Sø.

Søbeskyttelseslinje ved Bagsværd Sø

Søbeskyttelseslinje ved Bagsværd Sø

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.