Nye spørgsmål til ekspropriationen på Laurentsvej

Vejdirektoratet stiller sig ikke tilfreds med Gladsaxe Kommunes forklaring om nødvendigheden af den fulde ekspropriation af Laurentsvej 34. Som led i den løbende aktindsigt i sagen, som Gladsaxen har fået bevilget af Vejdirektoratet, er redaktionen blevet gjort opmærksom på, at Gladsaxe Kommune nu er afkrævet yderligere dokumentation for nødvendigheden af den fulde ekspropriation af Laurentsvej 34 i Bagsværd.

Vejdirektoratet vil i sær gerne vide, hvorfor Gladsaxe Kommune ikke har fundet det nødvendigt at inddrage noget af ejendommen Laurentsvej 35, nærmere bestemt matr. 3ab i Bagsværd, i forbindelse med etablering af en vendeplads for store køretøjer. Vejdirektoratet har gennemgået Gladsaxe Kommunes svar i sagen og studeret kort og luftfotos af området.

Gladsaxen har på baggrund af Vejdirektoratets nye henvendelse undersøgt, om det er en realistisk løsning at lave en alternativ vendeplads, hvor Laurentsvej 35 også indgår. Ikke overraskende viser vores undersøgelse, at man tilsyneladende kan etablere vendepladsen helt uden at inddrage den omstridte ejendom på Laurentsvej 34. På nedenstående viser vi, hvordan en vendeplads kunne tænkes udformet uden, at det bliver nødvendigt at fjerne eksisterende bygninger.

Vendende lastbil på Larentsvej 35 og 36.

Vendende lastbil på Laurentsvej 35 og 36.

 

Vi har tidligere gjort opmærksom på, at man helt kan undgå ekspropriation ved at ensrette Laurentsvej og lede al trafik via Aslaksvej. Det har Googles og Tomtoms ruteplanlæggere allerede opdaget, og senest har man på Krak ændret ruteplanlæggeren så trafik til den sydlige del af Laurentsvej nu også ledes via Aslaksvej.

Krak nye rute til sydlige del af Laurentsvej.

Krak nye rute til sydlige del af Laurentsvej.

Disse ændringer af ruteplanlæggere og en ensretning af den nordlige del af Laurentsvej, burde kunne sikre opfyldelsen af Gladsaxe Kommunes ønske om fredeliggørelsen af området.

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.