Ny erkendelse om bundsediment ved rostadion på Bagsværd Sø

Gladsaxe Kommune har uden offentlig høring ændret på VVM-redegørelsen vedrørende oppumpning af bundsediment i målområdet ved rostadion på Bagsværd Sø.

I VVM-redegørelsen for udvidelsen af rostadion på Bagsværd Sø kunne man læse, at der for at skaffe fornøden vanddybde i målområdet skulle fjernes 1000 m3 bundsediment.

VVM-redegørelsen indeholdt referencer til en af de mange tidligere undersøgelser af bundsediment fra blandt andet Dansk Hydraulisk Institut, som konstaterede, at bundsedimentet var nærmest flydende, hvorfor man ikke kunne lave punktvis fjernelse af bundsediment, da der straks ville tilflyde sediment fra de omgivende arealer. Dansk Hydraulisk Institut konkluderede dengang, at der skulle fjernes mindst 60.000 m3 for at opnå den ønskede vanddybde i målområdet. (DHI rapport: Vurdering af skitseforslag til uddybninger og anlægsarbejderomkring Bagsværd ro-stadion. August 2005)

Nu viser er ændring af VVM-redegørelsen, som altså er foretaget uden involvering af offentligheden, at mængden af bundsediment er 5½-doblet til 5500 m3.

Ændrede mængder af sediment og fast bund

I VVM redegørelsen er det estimeret, at der vil skulle bortskaffes ca. 1000 m3 materiale fra søbunden, heraf 322 m3 fast bund. Dvs. 678 m3 sediment og 322 fast bund. Nye beregninger viser imidlertid, at der i stedet vil være tale om ca. 4.000 m3 sediment og 1.500 m3 fastbund. Bygherre søger derfor om tilladelse til at fravige VVM-redegørelsen på dette punkt. Der vil således være tale om en forøget mængde materiale fra søbunden til bortskaffelse på hhv. ca. 3.322 m3 sediment og 1.178 m3 fast bund. – Gladsaxe Kommunes nye redegørelse.

Bagsværd Sø indeholder omkring 300.000 m3 bundsediment, som formentligt vil søge til målområdet over tid. Man kan derfor forvente, at der for at sikre vanddybden i målområdet skal ske en noget nær permanent oppumpning af bundsediment.

Sammen med ændringen af mængden af bundsediment tillader Gladsaxe Kommune også anvendelse af polymer til afvandingen. I en af de mange tidligere undersøgelser af afvandingsmetoder fremgår det, at polymerer er så sundhedsskadelig, at afvandingsvandet ikke kunne føres tilbage til Bagsværd Sø.

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion. Bogmærk permalinket.