Ny badesø i Gladsaxe?

I tiden før Bagsværd Sø blev alvorligt forurenet af urenset kloakvand, var der mulighed for skolebørn at bade i søen. Et billede på væggen af Gladsaxe Kommunes Facebook-profil kunne tyde på, at Gladsaxe Kommune i al ubemærkethed har fået en ny badesø.

 

Fra Gladsaxe Kommunes væg på Facebook

Fra Gladsaxe Kommunes væg på Facebook

 

 

Billedet viser en smuk sandstrand i kanten af en sø, og man aner i baggrunden fire store rør til tilledning af vand. Søen fremstår på billedet som temmelig lavvandet, og bærer præg af, at være taget på et tidspunkt af året, hvor badning ikke er det mest oplagte.

 

 

 

 

Alligevel ikke en badesø

Nyt forsinkelsesbassin i Høje Gladsaxe Park

Nyt forsinkelsesbassin i Høje Gladsaxe Park

Gladsaxen kan imidlertid afkræfte formodningen om, at der skulle være tale om en nybadesø. Der er derimod tale om et nyt teknisk anlæg i form af et forsinkelsesbassin etableret i den fredede Høje Gladsaxe Park i forbindelse med Nordvands og Gladsaxe Kommunes projekt for separatkloakering i Marielystkvarteret. Det kommunale projekt er led i foranstaltningerne til imødegåelse af oversvømmelser i forbindelse med ekstremregn. Billedet fra Facebook stammer fra et af de højeste punkter i Høje Gladsaxe Park, og vandet fra søen bliver, som det ses på nedenstående billeder ledt gennem et ligeledes nyetableret vandløb, der slynger sig ned ad bakken. Vandtilførslen sker via en kraftig rørledning, der er splittet ud i fire mindre rør med udmunding i søen.

Det snoede afløb fra forsinkelsesbassinet

Det snoede afløb fra forsinkelsesbassinet

Det videre forløb af det nyetablede vandløb går forbi et tidligere vandhul, som tilsyneladende er blevet afvandet af projektet.

Nyt vandløb

Nyt vandløb

Nyt vandløb med det afvandede vandhul i baggrunden

Nyt vandløb med det afvandede vandhul i baggrunden

En endnu større sø ved Hillerødmotorvej.

Vandet fra det højt beliggende forsinkelsesbassin bliver via det nye vandløb og en gammel dræningsgrøft ledt ned til et endnu større og nyetableret forsinkelsesbassin, hvor parken grænser op til Hillerødmotorvejen. Vandets videre forløb sker via en ældre rørledning under motorvejen til Gyngemosen.

Nyt forsinkelsesbassin

Nyt forsinkelsesbassin

Nyt forsinkelsesbassin. Bemærk personernes størrelse i forhold til bassinet

Stigbord og underløb til Gyngemosen

Stigbord og underløb til Gyngemosen

 

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur. Bogmærk permalinket.