Miljøstyrelsen overvejer fortsat indskrænkninger i Miljøoplysningsloven

Kort for jul 2013 udsendte Miljøstyrelsen en ny vejledning til brug i forbindelse med myndigheders behandling af aktindsigter i miljøoplysninger. Vejledningen var nødvendiggjort af de massive ændringer af Offentlighedsloven, som forhenværende justitsminister Morten Bødskov (S) under vilde protester fra borgere fik gennemført tidligere i 2013.

Miljøstyrelsens vejledning afslører den afgrundsdybe forskel, der hersker mellem dansk offentlighedslovgivning og den, som den danske stat via FNs Århuskonvention er forpligtet til at indføre for miljøoplysninger. Efter vejledningens henvisninger skal myndigheder nu behandle aktindsigter i miljøoplysninger efter såvel ny som gammel Offentlighedslov og Forvaltningslov og naturligvis Miljøoplysningsloven. I tilfælde, hvor disse love ikke lever op til EUs direktiv om aktindsigt i Miljøoplysninger, er myndigheder endvidere i henhold til EU-retten forpligtet til også at vurdere aktindsigter erfter disse regler.

For at undgå dette kaos sendte Miljøminister Ida Auken (SF) i 2013 et lovforslag i høring, som skulle samle alle bestemmelser om aktindsigt i miljøoplysninger i een lov. Lovforslaget indeholdt også de omstridte regler i den nye Offentlighedslov om undtagelse af aktindsigt i sager om ministerbetjening. Forslaget indkasserede massiv kritik og er endnu ikke fremsat i Folketinget. Flere organisationer og enkeltpersoner har foreslået, at Miljøstyrelsen indhentede en vurdering af lovforslaget fra FNs komite til overvågning af Århuskonventionen.

Da Miljøstyrelsen udsendte den nye vejledning til loven om Miljøoplysninger, skrev flere medier, at Ida Auken (SF) endegyldigt havde opgivet den Miljøoplysningslov med de indskrænkninger, som reglerne om undtagelse af sager om ministerbetjening indebar.

Gladsaxen har bedt om aktindsigt i sagen, og spurgt om lovforslaget er endeligt opgivet.

Efter en længere tænkepause i Miljøstyrelsen har vi modtaget det svar, at:

Som svar på dine spørgsmål om lovforslaget er bortfaldet, eller om der på et senere tidspunkt vil blive udsendt høring af fornyet lovforslag kan styrelsen blot oplyse, at overvejelserne omkring lovforslaget endnu ikke er afsluttet.

Miljøstyrelsen har afvist at give aktindsigt i disse overvejelser, hvorfor vi ikke på nuværende tidspunkt kan vide, hvad de går ud på. Vi kan dog ud fra sagens aktliste se, at der hersker en yderst intensiv aktivitet med korrespondance mellem ministerierne.

Miljøstyrelsen har heller ikke taget opfordringen om at kontakte FNs overvågningskomite til efterretning.

Styrelsen skulle i efteråret 2013 foretage den årlige indrapportering til FNs overvågningskomite omkring ændringer i den danske lovgivning om miljøoplysninger. Det fremgår ikke af vores aktindsigt, at Miljøstyrelsen skulle have indberettet de ændringer, som den nye vejledning beskriver.

Dette indlæg blev udgivet i Aktindsigt. Bogmærk permalinket.