Man har et standpunkt til man tager et nyt

Ovennævnte citat stammer fra et interview med statsminister Jens Otto Krag (S), da han efter et valg dannede regering med støtte af Socialdemokratiets ærkefjende Socialistisk Folkeparti. At man har et standpunkt til man tager et nyt gælder tilsyneladende også for Gladsaxe Kommunes chef for kreative trafikløsninger Ivan Christensen.

I sagen om lukningen af Laurentsvej og etablering af vendeplads for store lastbiler på den ejendom, som tilfældigvis også huser en for Rådhuset uvelkommen rockerborg, har den kreative chef Ivan Christensen udtalt, at den åbenlyse og langt billigere løsning at lukke Laurentsvej for gennemkørende trafik ikke er gangbar, da den ikke kan håndhæves.

Kommunen finder det imidlertid urealistisk at opnå den samme effekt ved en skiltet løsning, som en vejlukning giver. Eksempelvis vil et gennemkørselsforbud ikke kunne håndhæves effektivt, og dermed heller ikke opnå politiets samtykke. Ivan Christensen i udtalelse til Vejdirektoratet i sagen om lukning af Laurentsvej.

På Teknik- og trafikudvalgets sidste møde inden sommerferien skulle udvalget tage stilling til en lignende sag om uønsket gennemkørende trafik. Denne gang drejede det sig om gennemkørende trafik på Helmsvej i Bagsværd. En del sydgående morgentrafikanter på Hillerødmotorvejen havde fundet ud af, at man kunne komme hurtige frem mod Lyngby ad Bagsværdvej ved at tage smutvejen omkring  Helmsvej i stedet for at tage venstresvinget i krydset ved Ring 4.

Gladsaxe Kommunes illustration af smutvej via Helmsvej.

Gladsaxe Kommunes illustration af smutvej via Helmsvej.

På baggrund af klager fra beboerne på Helmsvej etablerede Gladsaxe Kommune i 6 måneder et forbud mod indkørsel på Helmsvej i tidsrummet 7-9 på hverdage, og i følge Teknik- og Trafikudvalgets dagsorden har det været så stor en succes, at ordningen nu søges gjort permanent.

 

Indkørselsforbuddet har nu i ca. 6 måneder fungeret effektivt i forhold til at hindre uvedkommende gennemkørselstrafik om morgenen. – Uddrag af Trafik- og Teknikudvalgets dagsorden 15. juni 2015.

 

Skiltning på Frederiksborgvej med indkørsel forbudt på Helmsvej

Skiltning på Frederiksborgvej med indkørsel forbudt på Helmsvej

Som det ses kræver ordningen kun nogle få skilte, som ikke kan koste mange tusinde kroner. I skærende kontrast til prisen for løsningen af det tilsvarende problem på Laurentsvej. Her foreslog chefen for kreative vejløsninger Ivan Christensen ekspropriation af rockerborgen, etablering af vendeplads og lysreguleringer for skønsmæssigt 3,5 millioner kroner.

 

Indkørsel til Helmsvej

Indkørsel til Helmsvej

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.