Ingen penge i budgettet til rostadion på Bagsværd Sø?

Hvor det kommende kommunale budget opererer med at sende yderligere 6,5 millioner kroner efter boldamatørerne på Skovdiget, indeholder budgettet foreløbig ingen penge til den kommende opgradering af rostadion på Bagsværd Sø.

Borgmester Karin Søjberg Holst (S)

Borgmester Karin Søjberg Holst (S)

Borgmesteren og partierne bag budgettet er blevet enige om at drøfte “Gladsaxe Kommunes fortsatte engagement i bestræbelserne på at styrke Bagsværd Sø”.

Borgmester Karin Søjberg Holst (S) udtrykker det således i sine bemærkninger til budgettet, som kan forventes vedtaget på først kommende møde i Byrådet:

Gladsaxe Kommune arbejder sammen med Københavns Kommune om at tilvejebringe et grundlag for at opgradere Danmarks Rostadion Bagsværd Sø til en national træningsfacilitet i verdensklasse, der også danner ramme om internationale regattaer i Hovedstadsregionen. Projektet skal samtidig tilgodese områdets rekreative og naturmæssige værdier. Oplægget skal danne baggrund for ansøgninger til eksterne fonde, der forventes at finansiere en væsentlig del af anlægsudgifterne. Lokale- og anlægsfonden opretholder foreløbig sit tilskudstilsagn på 6,5 mio. kr. til projektet.

Oplægget forventes forelagt politisk primo 2014.

Sagen forelægges budgetforligspartierne forinden med henblik på at drøfte projektet og rammerne for Gladsaxe Kommunes fortsatte engagement i bestræbelserne på at styrke Bagsværd Sø som et unikt område i Storkøbenhavn, der kombinerer eliteidræt med natur og rekreative muligheder.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion. Bogmærk permalinket.