Ingen juridiske notater i sagen om Byrådets redning af AB A/S fra konkurs.

Det fremgår af et svar, som Gladsaxen har været nødt til at rykke for et par gange, at kommunens forvaltning ikke har udarbejdet noget særskilt juridisk notat om Byrådets redning af AB A/S fra den overhængende konkurs.

Det er efter, hvad Gladsaxen erfarer ret almindeligt, at der i kontroversielle sager som sagen om Byrådets redning af AB A/S udarbejdes et særskilt juridisk notat. Om ikke for andet så for at undgå mytedannelser, fordi borgere og  presse ellers er henvist til at gætte på, hvad der er juristernes vurdering, og hvad det er lykkedes politikerne at gennemtrumfe.

I sagen om redningen af AB A/S er der rigeligt stof til mytedannelse. Ikke mindst på grundlag af forvaltningens forsøg på hemmeligholdelse af centrale konklusioner, men som i sidste ende alligevel slap ud til Gladsaxen.

Er det de hemmeligholdte oplysninger, der afspejler juristernes holdning? Oplysninger om at AB A/S må se at får styr på personaleomkostningerne inden Gladsaxe Kommune overhovedet involverer sig. På andre nyhedsmedier kan læse og høre om, hvordan AB A/S tilsyneladende er gået den stik modsatte vej med ekspansion og flere nyansatte.

Eller er det oplysningerne om, at det købte ingen reel værdi har?

Eller var det fordi man ikke ville have en grundig gennemgang og vurdering af lejeaftalens § 20, som forbyder konkursboet at fjerne de bygningsdele, som Gladsaxe Byråd nu gladelig har givet 2 millioner kroner for?

Man kunne blive ved i en uendelighed, men offentligheden må indtil videre lade sig nøje med følgende besked fra forvaltningen, som vi har fået efter at have spurgt, hvor i de udleverede dokumenter man kan se juristernes vurdering af sagen.

Der er ikke foretaget særskilt notering af de juridiske vurderinger. Som
Gry Meisner anfører i sit svar, så har kommunens jurister løbende været
inddraget i sagsbehandlingen. Den juridiske vurdering i den konkrete sag
har således været en integreret del af sagsbehandlingen, så det er sikret,
at sagens juridiske spørgsmål er vurderet og belyst.

Venlig hilsen
Nina Nielsen

Man aner en slet skjult besked om, at denne sag er ikke noget borgere og presse skal blande sig i. Det er måske også derfor, at borgmesteren og kommunaldirektøren undlod at offentliggøre noget om den inden, der blev truffet afgørelse.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.