I god tro?

Gladsaxe Byråd handlede i god tro, da byrådet valgte at redde fodboldaktieselskabet AB A/S fra konkurs med et tilskud på 2 millioner kroner. Det fremgår af udtalelser til BT og DR P4 København efter, at Gladsaxens afsløring af Statsforvaltningens afgørelse også er nået til de større medier.

Repræsentanten for Gladsaxe Kommune kommer ikke nærmere ind på, hvordan der kan være tale om god tro. Man kunne forledes til at tro, at der i virkeligheden er tale om at holde sig bevidst uvidende, da det efter skandalen i Farum burde stå enhver forvaltning klart, at man ikke må anvende kommunale midler til favorisering af private selskaber.

At der i virkeligheden er tale om en bortforklaring fremsat af een, der står totalt afklædt og ikke vil vedgå det, kan man måske slutte ud fra teksten i Fritids- og Idrætsudvalgets dagsorden for mødet 6. februar 2007.

På mødet skulle udvalget tage stilling til lejeaftaler for Gladsaxe Sportscafé og Restaurant Bolden, som begge havde ondt i økonomien og i lighed med  AB A/S ønskede huslejen nedsat.

Nedsættelsen af huslejen blev i de allerførste linier i dagsordnens tekst afvist som umulig, da der i givet fald ville være tale om støtte til private virksomheder:

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget ansøgning fra lejeren 
af Gladsaxe Sportscafé, Gladsaxe Sportshal og lejeren af Restaurant
Bolden, Gladsaxe Stadion om nedsat husleje. Det er ikke muligt
at nedsætte huslejen de pågældende steder, da det i givet fald
vil betyde at der gives tilskud til private virksomheder.

Hele dagsordenteksten.

I øvrigt var det forvaltningens vurdering i sommeren 2012, at det købte stadionudstyr var uden reel værdi, og at AB A/S med stor sandsynlighed ville ende i samme situation på et senere tidspunkt.

Læk afslører: Gladsaxe Byråds køb var uden reel værdi

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.