Hvad skal man egentlig tro?

På Byrådets sidste møde havde Enhedslisten krævet sagen om principbeslutning om projektet om opgraderingen af rostadion på Bagsværd Sø på dagsordenen. Enhedslisten havde krævet sagen på dagsordnen, fordi partiet mente, at Byrådet var ved at haste sagen igennem. Enhedslisten anbefalede, at Byrådet ventede med at tage stilling til principbeslutningen indtil følgende forhold var nærmere belyst:

–       Bedre skitser, der tydeligere viser, hvilke områder der omfattes af terrænregulering og udgravning.

–       Skitser, der viser omfanget af udgravning i selve søen.

–       Vurdering af, hvordan gravearbejdet vil påvirke det naturlige vandmiljø i søen.

–       En mere præcis angivelse af de 3.000 m2 fredsskov, som vil blive fældet, samt hvor i projektområdet der påtænkes genplantning, og hvor det resterende areal på 1.700 m2 skov tænkes etableret.

–       Vurdering af, hvordan og ad hvilken vej de store mængder jord (18.000 m3) skal transporteres væk fra området.

–       Vurdering af, hvilken øget trafik projektet vil medføre i Regatta-kvarteret når anlægsarbejderne er afsluttet, særligt i forbindelse med stævner mv.

Byrådsmedlem og formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Katrine Skov (S) har tidligere offentligt tilkendegivet, at formålet med køb af løsøre var, at redde AB A/S fra konkurs.

Byrådsmedlem og formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Katrine Skov (S).

Dagsordenpunktet blev præsenteret af en næsten euforisk udvalgsformand Katrine Skov (S), som glædesstrålende kunne meddele, at en fond havde givet tilsagn om at støtte projektet med hele 50 millioner kroner, og man skulle jo nødig forhale projektet så længe, at fonden mistede interessen. Som tidligere beskrevet i Gladsaxen er det Mærksfonden, som Københavns Kommune og Team Danmark har ført forhandlinger med.

Nogle af Enhedslistens stillede spørgsmål, kan man finde svar på i en af de utallige rapporter, som Gladsaxe Kommune og Københavns Amt gennem tiden har fået udarbejdet.

I forbindelse med det nu foreliggende projekt om at nøjes med en vanddybde på 2 meter i robanen, er COWI kommet til det resultat, at der blot skal bortskaffes 1000 kubikmeter søbund ved oprensning af målområdet.

COWI baserer sin vurdering på en undersøgelse foretaget af Grontmij | Carl Bro A/S fra 2007. I denne rapport konkluderer man, at man ikke kan nøjes med at uddybe selve robanen. Det skyldes i følge rapporten, at DHI tidligere har konstateret, at søbunden i målområdet nærmest består af flydende mudder, som straks vil udligne uddybningen af robanen.

Grontmij | Carl Bro A/S konkludere på den baggrund, at et langt større område skal uddybes, for opnå en vedvarende uddybning af robanen.

dff

Oprensning af målområdet til 2 meters vanddybde. I områderne A og B er det estimeret, at der skal fjernes gennemsnitligt 100 cm sediment, i område C 80 cm, i område D 50 cm og i område E 20 cm.

Grontmij | Carl Bro A/S kommer i rapporten frem til, at for at opnå en varig vanddybde i målområdet skal der fjernes ikke mindre end 61.000 kubikmeter bundmateriale eller over 60 gange så meget, som COWI når frem til på baggrund af de samme rapporter som Grontmij | Carl Bro A/S.

COWI giver ikke nogen begrundelse for, hvorfor man ikke er enig i Grontmij | Carl Bro A/S og DHIs vurderinger på trods af, at begge firmaers rapporter er oplistet som reference for COWIs rapport.

Dette indlæg blev udgivet i Natur, Rostadion. Bogmærk permalinket.