Har Gladsaxe Byråd købt katten i sækken?

På Byrådets møde i juni vedtog man på et lukket møde at støtte fodboldaktieselskabet AB A/S med yderligere 2,8 mio. kr. Som tidligere beskrevet i Gladsaxen har Byrådet allerede hjulpet selskabet i form af markant nedsættelse af lejen af Gladsaxe Stadion.

At støtten er tiltrængt fremgår med al tydelighed af selskabets seneste årsregnskab, hvor man kan læse, at selskabets egenkapital er tabt og selskabets gæld er på 12 mio. kr.

I en pressemeddelelse fra borgmester Karin Søjberg Holst udtaler borgmesteren, at af de 2,8 mio. kr. skal de 2 mio. kr. anvendes til køb af det inventar i Gladsaxe Stadion, som AB A/S har bekostet.

Da Byrådets beslutning er truffet på et lukket møde, og der ikke foreligger nogen offentlig sagsfremstilling i Byrådets dagsorden, er offentligheden afskåret fra at kende de nærmere omstændigheder omkring købet af inventaret.

På Gladsaxen kan vi imidlertid konstatere, at AB A/S i forbindelse med optagelse af et lån på 11 mio. kr. har pantsat det omhandlede inventar, en transaktion der til forveksling ligner den AB’s amatørafdeling foretog i 1998, da klubben pantsatte hallen på Skovdiget for et tilsvarende beløb i forbindelse med et lån på adskillige millioner, og hvis afbetaling klubben stadig kæmper med. Hallen på Skovdiget er finansieret af Gladsaxe Kommune og AB amatør skylder for tiden kommunen 23 mio. kr.

Borgmester Karin Søjberg Holst udtaler videre i pressemeddelelsen, at Gladsaxe kommune  gerne vil brandes gennem AB A/S, og er derfor villig til at betale selskabet yderligere 800.000 kr. over de næste to år.

Hvad det er for en branding borgmesteren ønsker står imidlertid uklart, men som regel er branding udtryk for fælles værdier, og de værdier, som AB A/S har demonstreret gennem de seneste mange år, kan vist bedst karakteriseres som økonomisk uansvarlighed.

Om det er de værdier borgmesteren vil overføre til Gladsaxe kommune må stå hen i det uvisse. Gladsaxen har spurgt borgmesteren, men hun har svaret med et automatisk svar, at hun ikke træffes de næste uger.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, AB amatør, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.