Grænseløs eufori i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Gladsaxe Kommune har udarbejdet en såkaldt “Elevatortale” om intensiv udnyttelse af områderne ved Bagsværd Sø.

“Elevatortalen”, der er fra marts 2012, leder uvilkårligt tanker tilbage til tiden, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen aktivt arbejdede på at overdrage hele Gladsaxe Sportscenter til fodboldaktieselskabet AB A/S. Talen leder ligeledes tankerne tilbage til de planer, som daværende kulturminister Brian Mikkelsen (C) havde for Bagsværd Sø, og som var den direkte årsag til, at Danmarks Naturfredningsforening rejste sagen om fredningen af søen.

Forvaltningens “Elevatortale” taler helt for sig selv, hvorfor Gladsaxen har valgt at bringe den i uforkortet form:

“Gladsaxe Kommune og Danmarks Idræts-Forbund er gået sammen om at gøre Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø til Europas mest naturskønne idrætsfacilitet
inden for kano og kajak samt rosport. En idrætsfacilitet, der ikke alene imødekommer
de internationale krav til afholdelse af de store regattaer, men som også sørger for,
at de optimale betingelser er til stede for at afvikle sådanne events. Dels i forhold til
de professionelle idrætsudøvere (mht. anlæg og teknologi). Dels med sigte på de
mange publikummer, som vil få en helt særlig natur- og idrætsoplevelse.
Opgradering af Danmarks Rostation er dog mest af alt en ambitiøs vision om at gøre
Bagsværd Sø til Hovedstadsregionens rekreative state-of-the-art naturområde, med
en mangfoldighed af oplevelser inden for både idræt, kulturhistorie og natur.
Vi vil drage nytte af det forhold, at søens unikke placering mellem by og natur, gør
det til et exceptionelt sted for daglig færden og rekreative formål. Vi vil fremhæve de
spændende kulturhistoriske elementer i området, og vi vil skabe kvalitativt og kvanti-
tativt bedre muligheder for hverdagslivets udfoldelse på og omkring søen. For alle.
Vi vil også drage nytte af Bagsværd Søs unikke placering i umiddelbar nærhed til
København, hvorved søen kan udfylde en vigtig rolle i hovedstadsregionens vækst-
og begivenhedsstrategi. Både i forhold til idrætten, erhvervslivet, naturen, miljøet,
folkesundheden og kulturhistorien.
Bagsværd Sø og området omkring søen skal være et levende bevis på, hvordan man
tilgodeser den professionelle idræt og breddeidrætten og samtidig skaber en rigdom
af rekreative muligheder – i skånsom og respektfuld balance med miljøet.”

Dette indlæg blev udgivet i DN i Gladsaxe, Gladsaxe Kommune, kultur, Natur, Rostadion. Bogmærk permalinket.