Goodwil eller eksponering til salg

Forleden kunne Gladsaxen berette om Gladsaxe Kommunes forestående godkendelse en af ny partneraftale med det evigt skrantende fodboldaktieselskab AB A/S. Partneraftalen indebærer til dels ulovlig brug af kommunens byvåben. En nærmere granskning af dagsordenen for Kultur-, Fritids- og Kulturudvalgets møde tirsdag 16. august afslører, at udvalget også er på kant med den såkaldte kommunalfuldmagt.

Til retfærdiggørelse af kommunens aftaler med det private fodboldaktieselskab AB A/S henviser Gladsaxe Kommunes forvaltning gerne til en rapport  fra Konkurrencestyrelsen om kommunal udlejning af fodboldstadioner. Rapporten gennemgår systematisk området og giver retningslinjer for, hvordan man værdisætter aftaler om udlejning af et kommunalt ejet fodboldstadion.

Sidst i rapporten gør man opmærksom på, at uhåndgribelige forhold som positiv omtale ikke må indgå i beregningen af stadionlejen.

En kommune er imidlertid forpligtet til at overholde kommunalfuldmagtsreglerne, hvorefter det er et krav, at der skal være en konkret modydelse, når kommunen betaler penge til en erhvervsvirksomhed. Kommunen må ikke lægge evt. fordele på andre områder til grund for en beslutning, hvis den ikke umiddelbart gavner almenvellet. Det betyder, at selv om der kan være en sammenhæng mellem superligaklubbens succes og kommunens økonomiske fremgang og positive omtale, så anses det ikke for en konkret modydelse for
fx en kommunalt finansieret ombygning af stadion.

Det er imidlertid uhåndgribelige forhold, der også kan betegnes som goodwill, så som email-signaturer og opslag på sociale medier som Facebook og Instagram, Gladsaxe Kommune nu vil betale fodboldaktieselskabet AB A/S 140.000 kroner for. Konkurrencestyrelsen fortsætter i rapporten.

Da en kommune således ikke i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne kan indregne goodwill, kan denne følgelig ikke indgå, når der skal tages stilling til, hvor meget det skal koste at bruge faciliteten. Goodwill er ikke en defineret konstaterbar modydelse, men er en vurdering af hvilke fordele, der kan opnås på andre forretningsområder i forbindelse med en handel. Derfor må kommunerne ifølge kommunalfuldmagtsreglerne ikke indregne goodwill, når de skal beregne klubbernes leje af stadion.

De uhåndgribelige forhold som de fremgår af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets dagsorden og firmaet MKTGs vurdering af værdien af eksponering.

De markedsføringsmæssige elementer med kommunens byvåben og omtale er:

  • Kampplakater
  • Skilteplads på arealer
  • Kampprogrammer
  • Logo på kamptrøjen
  • Skiltning på stadion med ”GladsaxeLiv”
  • Sociale medier (Facebook, Instagram mm.)
  • Website
  • E-mail signatur
  • Bold.dk
  • AB-TV, Viasat etc.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.