Gladsaxe Kommune tilsidesætter bestemmelser i fredning ved Bagsværd Sø

En læser har henledt opmærksomheden på, at Gladsaxe Kommune tilsidesætter en fredningsbestemmelse om tæt skærmende beplantning mellem Aldershvile Planteskole og Bagsværd Søpark.

Sagen der tager sin begyndelse i 1996 og synes ikke at vil tage nogen ende.

Gladsaxe Kommune gav i sin tid en ulovlig byggetilladelse til ejeren af Aldershvile Planteskole, og tillod dermed opførelse af et 1500 kvadratmeter stort glashus i strid med fredningen af området og i strid med søbeskyttelsen omkring Bagsværd Sø. Tilladelse var endvidere i strid med en lokalplan, som Gladsaxe Byråd havde vedtaget kort tid forinden, og som ejeren af planteskolen havde protesteret imod, da den i overensstemmelse med fredningen forbød al bebyggelse på hans grund.

På baggrund af klager fra genboer valgte Gladsaxe Byråd at lovliggøre bygningen, men måtte tilvejebringe flere lokalplaner før end overordnede myndigheder kunne godtage lovliggørelsen.

Det var også nødvendigt at overbevise Fredningsnævnet om at dispensere fra fredningen. Som betingelse for dispensationen bestemte Fredningsnævnet, at der skulle etableres en tæt skærmende bevoksning af stedsegrønne træer mellem planteskolen og Bagsværd Søpark.

Da den skærmende bevoksning af stedsegrønne træer efter næsten 10 år endnu ikke er etableret, rettede vores læser henvendelse til Gladsaxe Kommune, som forleden aflagde søparken besøg. Selvom der ikke findes stedsegrønne træer, så afskærmningen kan være effektiv hele året, konstaterer Gladsaxe Kommune i et notat, som Gladsaxen er bekendt med, at alt er i den skønneste orden. Som dokumentation bliver notatet ledsaget af nogle billeder fra den del af beplantningen, hvor den er tættest.

Fra Gladsaxe Kommunes notat om afskærmende beplantning. Man ser tydeligt, at afskærmningen ikke fungerer.

Fra Gladsaxe Kommunes notat om afskærmende beplantning. Man ser tydeligt, at afskærmningen ikke fungerer.

Fra Gladsaxe Kommunes notat om afskærmende beplantning

Fra Gladsaxe Kommunes notat om afskærmende beplantning

 

Gladsaxen har også aflagt stedet et besøg og taget nogle billeder, som giver et andet indtryk af, hvordan den skærmende bevoksning fungerer. Som det fremgår af billederne er der udelukkende tale om beplantning af løvfældende træer, som ingen skærmende effekt har i vinterhalvåret, hvor planteskolens bygning ofte er oplyst.

Manglende afskærmning af Aldershvile Planteskole set fra Bagsværdvej.

Manglende afskærmning af Aldershvile Planteskole set fra Bagsværdvej.

 

Løvfældende afskærmning af Aldershvile Planteskole

Løvfældende afskærmning af Aldershvile Planteskole

 

 

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Uden for kategori. Bogmærk permalinket.