Gladsaxe Kommune laver ferieaktiviteter for børn i sø forurenet af kloakvand

Gladsaxe Kommune har en lang tradition for at lave aktiviteter for børn og unge i sommerferien. En del af disse aktiviteter foregår blandt andet på Bagsværd Sø, hvor deltagerne i kommunens ferieaktiviteter kan deltage i roning, kano og kajak. Gladsaxen har tidligere beskrevet, hvordan den internationale roorganisation FISA stiller krav om badevandskvalitet i forbindelse med store roarrangementer.

Bagsværd Sø opfylder ikke kravene om badevandskvalitet, og da deltagerne i kommunens ferieaktiviteter opfordres til at møde med badetøj, har Gladsaxens redaktion spurgt borgmester Karin Søjberg Holst, om hun har en kommentar til sagen. Borgmesteren har ikke vendt tilbage med en udtalelse.

Gladsaxen har også spurgt Lyngby-Taarbæk Kommune, der er miljømyndighed for mere end halvdelen af Bagsværd Sø, om årsagen til, at kommunen ikke vurderer, at vandet i Bagsværd Sø har badevandskvalitet.

I en mail oplyser Lyngby-Taarbæk Kommune blandt andet, at der er flere grunde til, at vandet i Bagsværd Sø ikke har badevandskvalitet. Lyngby-Taarbæk Kommune oplyser, at Bagsværd Sø modtager vand fra tre udløb fra fælleskloak og to udløb med vejvand, og at søbunden er stærk belastet af fosforforurening. Endvidere begrunder Lyngby-Taarbæk Kommune vurderingen af vandkvaliteten med følgende.
På grund af tilførsel af opspædet spildevand og en intern fosforpulje vurderer kommunen, at der fortsat er risiko for opblomstring af blandt andet blågrønalger, som kan være giftige.
Endvidere indeholder sedimentet miljøfremmede stoffer (kobber, kviksølv og bly, red.). På grund af den ringe dybde i søen kan disse stoffer blive opblandet i vandet ved blandt andet blæsevejr og udgør hermed en sundhedsrisiko for de badende.

Oversigt over Gladsaxe Kommunes ferieaktiviteter.

Kloakudløb (U24, U24A og U24B) i Bagsværd Sø. Fra Gladsaxe Kommunes spildevandsplan

Udløb af kloak (U24, U24A, U24B) og vejvand (U24C og U24D) i Bagsværd Sø. Fra Gladsaxe Kommunes spildevandsplan.

Dette indlæg blev udgivet i badning, Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion. Bogmærk permalinket.