Gladsaxe ignorerer igen regler for kommunal virksomhed

I sagen om købet af visse dele af Gladsaxe Stadion, som fodboldaktieselskabet AB A/S angiveligt skulle have betalt for, udtalte Statsforvaltningen, at arrangementet var udtryk for ulovlig kommunal støtte til en privat erhvervsvirksomhed. På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde i morgen tirsdag 16. august lægger forvaltningen op til, at man for at redde AB A/S fra de værste økonomiske problemer fortsætter støtten i form af en partneraftale på 400.000 kroner.

Aftalen er vurderet af et eksternt firma, og fra udvalgets dagsorden kan man læse, at en del af partneraftalens værdi baseres på fodboldaktieselskabets anvendelse af Gladsaxe byvåben i forbindelse med markedsføring af firmaets aktiviteter, der er oplistet i dagsordnen.

De markedsføringsmæssige elementer med kommunens byvåben og omtale er:

  • Kampplakater
  • Skilteplads på arealer
  • Kampprogrammer
  • Logo på kamptrøjen
  • Skiltning på stadion med ”GladsaxeLiv”
  • Sociale medier (Facebook, Instagram mm.)
  • Website
  • E-mail signatur
  • Bold.dk
  • AB-TV, Viasat etc.

Gladsaxe Kommune har ved en tidligere lejlighed reageret  kraftigt mod, at andre anvendte et logo, der blot mindede om kommunens byvåben.

Den lokalpolitiske forening Gladsaxelistens første logo.

Den lokalpolitiske forening Gladsaxelistens første logo.

Det skete da den lokalpolitiske forening Gladsaxelisten så dagens lys. Foreningen havde lavet en lidt fri fortolkning af byvåbnet, hvor byvåbnets svale med bemærkningen “Må jeg være fri” fløj ud af byvåbnets rammer.

Det fik daværende borgmester Ole Andersen (S) og tidligere kommunaldirektør Marius Ibsen til at true med bål og brand, hvis ikke foreningen ændrede sit logo. Dengang valgte foreningen at ændre logoet, og undgik i den omgang yderligere problemer med borgmesteren og kommunaldirektøren.

 

 

Private firmaers anvendelse af kommunale byvåben ikke tilladt.

I en næsten samtidig skrivelse fra Indenrigsministeriet blev det da også slået fast, at landets kommuner ikke kunne tillade private erhvervsdrivende at anvende en kommunes byvåben til markedsføring.

– Fra Indenrigsministeriets skrivelse til Holsted Kommune: Derimod finder ministeriet ikke, at en kommune er berettiget til at tillade erhvervsdrivende eller sammenslutninger heraf at benytte kommunens våben i forbindelse med udøvelse af privat erhvervsvirksomhed.

I den foreliggende sag, hvor det er spørgsmålet om, hvorvidt byrådet lovligt kan tillade en handelsstandsforening at anvende kommunens våben, er det således ministeriets opfattelse, at der ikke lovligt kan meddeles tilladelse hertil.

Det generer åbenbart ikke de ansatte i Kultur- og Fritidsforvaltningen, der har valgt at fortsætte kursen med ulovlig støtte til fodboldaktieselskabet AB A/S.

En påmindelse fra den uvildige udtalelse om værdien af partneraftalen.

Begge parter skal være opmærksomme på, at de borgerrettede aktiviteter bliver afholdt og dokumenteret, så alle får det ud af partnerskabet, som de skriver under på. – Fra vurderingen af partnerskabet.

Det synes unødvendigt at gøre opmærksom på dette forhold og dog, Gladsaxen har som tidligere omtalt forgæves forsøgt at få dokumentation for tidligere afholdte arrangementer.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.