Gladsaxe Byråds redning af AB A/S indebar også en beskyttelse af FIH-banken.

Gladsaxens aktindsigt i sagen om Byrådets redning af AB A/S fra en truende konkurs viser nu, at ikke alene redede man selskabets bestyrelse fra store tab, men at også finansieringsselskabet FIH  blev sikret penge.Det fremgår af dokumenter, som Gladsaxen har fået udleveret, at AB’s amatører på Skovdiget stod til at miste 200.000 kr. om året, såfremt AB A/S lod sig erklære konkurs. Det skete som bekendt ikke, da Byrådet i sidste øjeblik sendte en check på 2 mio. kr. som betaling for noget, som forvaltningen i forvejen havde betegnet som “værende af ringe værdi”, da der var tale om bygningsdele opført på lejet grund.

Gladsaxen har hos Gladsaxe Kommune efterlyst dokumentation for, hvad de 200.000 kr. er blevet brugt til. I en email svarer Gry Meisner fra Børne- og Kulturforvaltningen:

Endelig kan jeg oplyse at AB A/S hvert år køber sig plads på de udendørs anlæg på stadionet på Skovdiget 1, hvilket giver AB en indtægt på ca. 200.000 kr. Denne oplysning er ikke dokumenteret skriftligt i sagen, men bygger på at forvaltningen tidligere er blevet gjort bekendt med aftalen mellem de to parter.

Det forekommer noget besynderligt, at Gladsaxe Kommune ikke har sørget for dokumentation af AB’s indtægter på 200.000 kr. årligt, da Tilsynsrådet i 2003 i en udtalelse om samme emne lagde til grund, at Gladsaxe Kommune ved gennemgang af regnskaberne for AB Skovdiget kontrollerede, at betalingerne rent faktisk fandt sted:

Uddrag af Tilsynsrådet for Københavns Amts udtalelse i 2003

Gladsaxen havde også spurgt om Gladsaxe Kommune modregnede de 200. 000 kr., som AB på Skovdiget har haft som årlig indtægt, i det beløb på små 6 mio. kr. som AB på Skovdiget modtager fra Gladsaxe Kommune i årligt tilskud til driften af anlægget på Skovdiget.

Til det svarer Gry Meisner i samme email:

De indtægter som AB måtte have fra udlejning af idrætsfaciliteterne bliver ikke modregnet i det driftstilskud som AB modtager for at drive anlægget Skovdiget 1.

Denne sidste oplysning kommer noget bag på Gladsaxen, idet Gladsaxe Kommune i forbindelse med ovennævnte Tilsynsrådssag om AB A/S’s benyttelse af faciliteter på Skovdiget oplyste, at det i henhold til den indgåede driftsaftale mellem AB på Skovdiget og Gladsaxe Kommune var en betingelse, at de indtægter som AB på Skovdiget kunne opnå skulle indgå i finansieringen af klubbens og anlæggets drift.

Tilsynsrådet  skrev blandt andet:

Uddrag af Tilsynsrådets for Københavns Amts udtalelse fra 2003

 

 

I mangel af Gladsaxe Kommunes oplysninger har Gladsaxen været henvist til de regnskaber, som AB på Skovdiget hvert år sender til Gladsaxe Kommune

Her er især to poster, som tiltrækker sig opmærksomhed.

Den ene post vedrører udlejning af anlæg ude, som de seneste år optræder med en indtægt på ca. 200.000 kr. om året. Da Gladsaxe Kommune i modstrid med Tilsynsrådet udtalelse ikke har kontrolleret, at AB A/S rent faktisk har betalt 200.000 kr. om året for leje, må Gladsaxen antage, at indtægten fra udlejning af anlæg ude hovedsageligt stammer fra AB A/S.

Den anden post, som tiltrækker sig opmærksomhed, er AB’s afdrag på lånet på 10 mio. kr., som klubben optog i 1998, da den i euforien omkring introduktionen af AB A/S  på børsen købte de bestemmende A-aktier i AB A/S for lånte penge. Lånet blev optaget i FIH, der også tog aktiv del i Peter Brixtoftes cirkus i Farum.

Posten for afdraget på FIH-lånet udgør interessant nok også 200.000 kr. Hvordan Gladsaxe Kommune sikrer sig, at det er medlemmernes kontingent og ikke penge beregnet for driften af anlægget, der går til afdrag til FIH, ville Gladsaxen gerne have haft borgmester Karin Søjberg Holsts kommentar til. Men ved tidligere henvendelser har borgmesteren meddelt os, at hun for tiden  ikke er at træffe på grund af ferie.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, AB amatør, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.