Gisninger, gisninger.

Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst har fra starten forholdt sig tavs til Gladsaxens artikler. Hvor borgmesteren måske skulle have stukket fingeren i jorden, har  borgmesteren tilsyneladende valgt strudsstrategien og i stedet stukket hovedet i jorden.

Gladsaxen har ved flere lejligheder bedt om borgmesterens kommentar. Vi bad allerede i maj måned om en kommentar til artiklen “AB A/S guldfugl eller gøgeunge”, men Gladsaxen har intet hørt fra borgmesteren i den anledning. Set i lyset af den senere udvikling af sagen, hvor kommunen med et kontant tilskud på 2 millioner kroner redede AB A/S fra at gå konkurs, kunne det ellers have været interessant at høre borgmesterens vurdering.

Gladsaxen har også bedt borgmesteren hjælpe med at opklare, hvad det er for et firma, der deler adresse med kommunen på adressen Gladsaxevej 200.

Heller ikke i den sag har borgmesteren tilsyneladende ønsket at være behjælpelig.

Borgmesterens tavshed efterlader ikke andre muligheder end, at svarene på vores spørgsmål giver anledning til gisninger.

Gladsaxen havde bedt borgmesteren om hjælp, da flere henvendelser til forvaltningen blot blev besvaret med, at man i kommunen ingen kendskab havde til eksistensen af firmaet på Gladsaxevej 200. Dette på trods af, at det viser sig, at kommunens egen skiltning på adressen oplyser om firmaet.

Stander på Gladsaxevej 200 ved Gladsaxe Stadion.

Buffetkompagniet A/S

Et firma, som kalder sig Buffetkompagniet A/S, reklamerer med firmaadresse på Gladsaxe Kommunes adresse Gladsaxevej 200. Ud over at reklamere med adressen findes der ikke oplysninger på firmaet hjemmeside, om dets aktiviteter på Gladsaxevej 200.

Gladsaxen har opsøgt adressen og kan løfte sløret for, at der tilsyneladende er tale om et firma, der anvender de køkkenfaciliteter, som borgmesteren og det øvrige byråd har erhvervet med det formål at redde AB A/S fra konkurs. Det forekommer derfor yderst mærkværdigt, at firmaets brug af adressen skulle være kommunen ubekendt. Kommunen har hele tiden pointeret, at der ikke må være ukendte forpligtelser forbundet med de nys erhvervede aktiver på Gladsaxe Stadion.

Det fremgår ikke af de seneste regnskaber fra AB A/S og Buffetkompagniet A/S, at der er indgået en forpagtningsaftale, eller om der er tale om en genudlejning af lokalerne på Gladsaxe Stadion.

Det fremgår ganske vist af stadionlejeaftalen, at AB A/S må forpagte restaurationsdriften på stadion, men man skulle jo tro, at kommunen så blev orienteret om forholdet. Stadionlejeaftalen kræver, at egentlig genudlejning skal godkendes af kommunen.

Transportkasser ved køkkenindgangen på Gladsaxe Stadion fra det delvis AB A/S ejede Jespers Torvekøkken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB A/S og Buffetkompagniet A/S driver køkkenvirksomhed på adressen.

findsmiley.dk kan man konstatere, at såvel AB A/S som Buffetkompagniet A/S inden for samme tidsperiode (slut 2010 til slut 2011) er blevet kontrolleret af Fødevarestyrelsen på adressen Gladsaxevej 200.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.