Gamle socialdemokrater vil foreslå at hædre Erhard Jakobsen

Trafik- og Teknikudvalget skal på sit næste møde tage stilling til om forhenværende borgmester Erhard Jakobsen (S) senere (CD) skal mindes med ved at opkalde en vej eller plads efter ham.  Det er tidligere byrådsmedlem Erling Schrøder (S), der på vegne af Nanna-klubben har rettet henvendelse til borgmester Karin Søjberg Holst (S). Erling Schrøder (S) har efter henvendelsen at dømme diskuteret emnet med tidligere borgmester Tove Smidth (S), og en enig bestyrelse for Nanna-klubben står bag opfordringen til at mindes Erhard Jakobsen.

Erling Schrøder ser gerne, at År 2000 Pladsen i Bagsværd bliver opkaldt efter Erhard Jakobsen, men gør selv opmærksom på, at det måske ikke er det bedste forslag, da pladsen i sin tid blev navngivet efter et forslag fra tidligere borgmester Ole Andersen (S).

Som Erling Schrøder (S) ganske rigtigt gør opmærksom på, satte Erhard Jakobsen sit store præg på Gladsaxe. På byggefronten huskes højhusene i Bagsværd og det ulovligt opførte P. O. Pedersen-kollegiet.

Erhard Jakobsen var meget tidligt fremme med opium til folket, som siden blev en byrde for kommunens borgere. Dette skete længe før verden overhovedet kendte til den senere bykonge i Farum, Peter Brixtofte (V), der ofte selv har fremhævet Erhard Jakobsen som sin store inspirator og forbillede.

Da fodboldklubben AB i 60’erne stod hjemløs, var Erhard Jakobsen ikke sen til etablere et fuldt færdigt idrætsanlæg på Skovdiget, som siden har stået til rådighed for klubben. Det initiativ koster i dag Gladsaxes skatteborgere flere millioner kroner om året, og derudover skylder klubben Gladsaxe Kommunes omkring 23 mio. kr. En gældspost der stiger år for år uden udsigt til afvikling.

Erhard Jakobsen var heller ikke sen til at købe Bagsværd Sø af godsejeren på Frederiksdal Slot, og iværksatte store fysiske forandringer af søen for at tilgodese rosporten og til stor skade for naturen omkring søen. Erhard Jakobsens initiativer søges fortsat af Byrådet nu med støtte af A. P Møller Fonden.

En borger har foreslået at Byrådet vælger at opkalde en blind vej efter Erhard Jakobsen. Her kunne man pege på Fremtidsvej, som man kunne overveje at omdøbe til Erhard Jakobsens Fremtidsvej.

Henvendelsen fra Erling Schrøder

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Historisk. Bogmærk permalinket.