Fond i problemer.

Beslutningen om at afvikle fonden til modernisering af Danmarks rostadion på Bagsværd Sø har tilsyneladende givet de tidligere ejer et kæmpeproblem. Fonden risikerer at skulle afhænde bygninger, baneanlæg, startersystem og flydebroer.

Fondens bestyrelse vedtog i 2021 at anmode Civilstyrelsen om tilladelse til at afvikle fonden, og Civilstyrelsen har på rekordtid givet tilladelse til fondens afvikling.

3. maj blev Gladsaxe Kommunes Fritids- og Idrætsudvalg orienteret om Civilstyrelsens afgørelse. Orienteringen skete blandt andet med en Power Point præsentation, hvor særlig næstsidste side indeholder den interessante oplysning, at fondens midler, der hovedsageligt består af rocentrets ejendomme på Skovalleen ved Bagsværd Sø, ikke må overdrages til foreninger.

Fondens aktiver: bygninger, løsøre skal uddeles til idrætsformål (rosport), men kan ikke uddeles til foreninger eller til stifterne(Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-TaarbækKommune og Team Danmark). Alternativt skal fonden sælge sine aktiver og derefter uddele de likvide midler til idrætsformål, jfr.
ovenstående.

Gladsaxe Kommunes vurdering af vilkårene for fondens afvikling stammer er Civilstyrelsens afgørelse, hvori styrelsen finder anledning til at vejlede om fordeling af fondens midler. Det fremgår af Civilstyrelsens vejledning, at fondens midler ikke må overdrages til fondens stiftere og heller ikke foreninger, da foreninger ikke er underlagt samme regler til kontrol af midlernes anvendelse, som er gældende for fonde.

Hensynet bag Civilstyrelsens praksis er at undgå, at der overføres kapital fra en fond, der er underlagt fondslovens regler eller grundsætninger, til en forening, der ikke er underlagt et tilsvarende regelsæt. Efter overførsel af midler fra en fond til en forening er det således ikke muligt at føre tilsyn med midlernes anvendelse, herunder om midlerne anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

Som det fremgår består fondens bundne kapital udover bygninger af baneanlægget, startersystem, følgebåde og flydebroer, som altså også skal afhændes.

Civilstyrelsen beder derefter om, at få tilsendt en opgørelse og fordelingen af fondens midler.

Når fondens kapital er uddelt, bedes du indsende dokumentation for midlernes anvendelse – herunder en fortegnelse over legatmodtagernes navne og adresse med angivelse af de enkelte legaters størrelse.

Orientering af Fritids- og Idrætsudvalget 3. maj 2022
Civilstyrelsens afgørelse af aktindsigt

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion og tagget , , , . Bogmærk permalinket.