FISA kræver tal om forureningen af Bagsværd Sø

Gladsaxen har tidligere beskrevet, hvordan den internationale roorganisation FISA stiller krav til nationale roanlæg som betingelse for tildeling af internationale stævner. Udover krav til roanlæggens fysiske forhold, stiller FISA også krav om kvaliteten af vandet i roanlæggene.

FISAs krav kan man læse om i en henvendelse fra rosportens Ole Lindskov, som med henvisning til FISAs regler har bedt flere myndigheder om oplysning om vandkvaliteten i Bagsværd Sø. Ole Lindskov arbejder på et projekt om at skaffe FISA World Masters Regatta i 2016 til Bagsværd Sø.

Ole Lindskov har blandt henvendt sig til Gladsaxe Kommune og Naturstyrelsen, der dog ikke har været i stand til at fremdrage de oplysninger, som FISA efterspørger.

FISA efterspørger tal for E-coli i Bagsværd Sø.

Ole Lindskov efterspørger i sine henvendelser blandt andet tal for E-coli-bakterier i Bagsværd Sø, da tallet giver en vurdering af vandet som badevand. Ved er forhøjet E-coli-tal kan vandet ikke opnå den klassifikation som badevand, som FISA stiller som betingelse for tildeling af internationale rostævner som Worlds Masters.

Ingen interesse for børns sundhedsforhold.

På baggrund af Ole Lindskovs henvendelser til miljømyndigheder omkring vandkvaliteten i Bagsværd Sø, har redaktionen bedt Ole Lindskov om en kommentar til Gladsaxe Kommunes praksis med at sende børn på ferieaktiviteter med roning og badning i Bagsværd Sø.

Ole Lindskov har kort svaret vores henvendelse med, at “han ikke læser denne webside”. På redaktionen tager vi det som udtryk for, at Ole Lindskov og den del af rosporten, som han repræsenterer, kun bekymrer sig om elitens sundhedsforhold.

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Rostadion. Bogmærk permalinket.