Enhedslisten i tvivl om støtten til AB A/S

Gladsaxens artikler om Gladsaxe Kommunes redning af AB A/S fra en truende konkurs har fået Enhedslisten til at stille en række spørgsmål til borgmesteren.

Enhedslisten spørger blandt borgmester Karin Søjberg Holst om lejeaftalen indebærer, at kommunen automatisk ville have overtaget de faciliteter, som et flertal i Byrådet besluttede at købe for 2 millioner kroner, hvis AB A/S var gået konkurs.

Enhedslisten henviser til paragrafferne 3 og 20 i lejeaftalen. Af paragraf 3 fremgår det, at med mindre andet aftales tilfalder AB A/S’s indretning i stadion Gladsaxe Kommune ved aftalens bortfald.

Uddrag af lejeaftalens paragraf 3

Uddrag af lejeaftalens paragraf 20.

Gladsaxen har i forbindelse med en omfattende aktindsigt i sagen ikke fundet bevis for, at der skulle være indgået anden aftale mellem AB A/S og Gladsaxe Kommune om overtagelsen af indretninger i forbindelse med ophævelse af lejeaftalen. Alligevel svarer borgmesteren Enhedslisten, at det har været forudsat, at kommunen skulle betale for AB A/S’s arbejder på stadion.

Som det har fremgået af Gladsaxens artikler, har vi i forbindelse med vores dækning af sagen om Gladsaxe Kommunes redning af AB A/S efterlyst en juridisk redegørelse af forholdet. Kommunens forvaltning har henholdt sig til, at den juridiske vurdering var indarbejdet i de notater, som forvaltningen udarbejdede i forbindelse med købet.

I svaret til Enhedslistens medlem af byrådet Trine Henriksen giver borgmester Karin Søjberg Holst nu udtryk for det hensigtsmæssige i, at der udarbejdes en separat juridisk vurdering.

Kære Trine
Jeg er enig i, at det er formålstjenligt med en nærmere juridisk redegørelse for sagen.
Som jeg nævnte i mit første svar, så vil Økonomiudvalget få forelagt en sag omkring lovligheden af Gladsaxe Kommunes udlejning af stadion til AB A/S snarest muligt, jf. forespørgslen fra Tilsynet. Jeg har bedt om, at forvaltningen samtidigt med denne sag udarbejder en redegørelse for de juridiske aspekter i sagen.

Gladsaxen vil fortsat følge sagen.

 

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.