En kæmpe overraskelse

Mange borgere med erfaring i lokalplansager herunder den gamle redaktør for dette medie måtte uden tvivl knibe sig i armen for at sikre sig, at de var vågne og ikke ofre for en aprilsnar, da Økonomiudvalget på mødet 1. april uden videre diskussion afviste Bagsværd Kostskoles byggeplaner. Det fremgår ikke af referatet fra udvalgets møde, hvorfor man uden begrundelse afviste forslaget. Det må således have kommet som noget af chok for forvaltningen, som allerede havde lagt planer om opførelsen af 20-25 rækkehuse på kostskolens grund i regattakvarteret nær Bagsværd Sø.

Uddrag af brev fra bagsværd Kostskoles rådgiver, som viser, at forvaltningen tilsyneladende havde givet forhåndstilsagn, hvilket kendes fra lignende sager, som eksempelvis sagen om loaklplan 80.

Uddrag af brev fra Bagsværd Kostskoles rådgiver, som viser, at forvaltningen tilsyneladende havde givet forhåndstilsagn, hvilket kendes fra lignende sager, som eksempelvis sagen om lokalplan 80.

Bagsværd Kostskoles plan for nyt byggeri på grunden nær Bagsværd Sø

Bagsværd Kostskoles plan for nyt byggeri på grunden nær Bagsværd Sø

Erfarne borgere må undre sig

Forslaget gav anledning til en storm af protester fra beboerne i området. Høj som lav, kendisser som mindre kendte skrev harmdirrende protestbreve, men borgere med erfaring i lokalplansager i Gladsaxe kan skrive under på, at det ikke er normalt, at flertallet i Byrådet lader sig standse af lokale protester. Der er en meget lang tradition i Gladsaxe Byråd for at tilsidesætte selv meget velbegrundede indsigelser for at imødekomme snart sagt ethvert ønske om at bebygge selv den mindste plet.

Historien går helt tilbage til dengang Gladsaxen udkom på papir. Her skal blot nævnes sagerne om Søborg Hovedgade og det gamle Gladsaxe omkring branddammen.

Læs også Gladsaxens forudsigelse fra 1981 om borgerindflydelse i Gladsaxe i 1991. Hvorfra denne illustration stammer.

Illustraton til Gladsaxens artikel i 1981, som mange sikkert stadig finder.aktuel.

Illustraton til Gladsaxens artikel i 1981, som mange sikkert stadig finder aktuel.

Senere kom sagen om lokalplan 80 i Stengårdskvarteret, hvor et flertal i byrådet ignorerede massive indsigelser mod intensiveret byggeri i et tidligere vandhul.

Læs også: Stenkrogen eller Vandkrogen.

Af andre sager kan nævnes sagen om byggeri på Søborg Parkalle, hvor byrådsflertallet overhørte protester fra naboer, som på grund af lokalplanen og det efterfølgende byggeri måtte se deres byggeret reduceret uden at få erstatning.

De mange naboer, der protesterede mod det helt igennem ulovlige byggeri i Aldershvile Planteskole, må sikkert også undre sig over Økonomiudvalgets beslutning. De var vidner til, at Gladsaxe Byråd vedtog flere lokalplaner for efterfølgende at lovliggøre planteskolens ulovlige bygninger.

Aktindsigt afslører mulig årsag til afslaget

Gladsaxen har søgt aktindsigt i sagen om Bagsværd Kostskoles planer, som resulterede i forvaltningens forslag om tilvejebringelse af lokalplan 232. Selv om Gladsaxe Kommune i første omgang kun har udleveret en mindre del af materialet, tegner der sig alligevel en mulig årsag til Økonomiudvalgets kategoriske afvisning af det videre arbejde med lokalplan 232.

I erkendelse af, at planerne kunne vække til modstand, skrev Bagsværd Kostskole til alle naboer for at orientere om planerne. I brevet gjorde man blandt andet opmærksom på kostskolens mange aktiviteter og behovet for den økonomiske indsprøjtning, som et frasalg af grunden ville kunne bidrage med.

Brevet gør også rede for kostskolens undervisning og fremhæver blandt andet gymnasiets udvidede sportsundervisning. Og her nærmer vi også måske sagens kerne, for Bagsværd Kostskole  vælger at gøre opmærksom på, at kostskolen samarbejder med FC Nordsjælland, der i sin tid forsøgte at opsluge Gladsaxe Byråds prestigeprojekt Akademisk Boldklub.

 

Oplysningen om Bagsværd Kostskolen samarbejde med FC Nordsjælland. Den sandlige årsag til Økonomiudvalgets afslag.

Oplysningen om Bagsværd Kostskoles samarbejde med FC Nordsjælland. En sandsynlige årsag til Økonomiudvalgets afslag.

 

Havde Bagsværd Kostskole i stedet valgt at samarbejde med byrådets darling Akademisk Boldklub eller fodboldaktieselskabet AB A/S, havde Økonomiudvalgets indstilling til Bagsværd Kostskoles byggeprojekt utvivlsomt været en anden og mere positiv.

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.