En byge af spørgsmål

Vejdirektoratet har sendt Gladsaxe Kommune en byge af spørgsmål, som svar på kommunens redegørelse for nødvendigheden af at ekspropriere ejendommen Laurentsvej 34 til vendeplads for store lastbiler. Vejdirektoratets spørgsmål efterlader indtrykket af, at man ikke fæster megen lid til den redegørelse, som Gladsaxe Kommunes Ivan Christensen fremsendte som svar på ejerens klage til Vejdirektoratet over beslutningen om at ekspropriere.

Vejdirektoratet har studeret kort over området og konstaterer blandt andet, at der synes at være rigelig med muligheder for, at lastbiler kan vende ved de få aktuelle leveringssteder, der findes i området. Vejdirektoratet beder derfor om, at Gladsaxe Kommune yderligere uddyber nødvendigheden for at anvende det alvorlige indgreb en ekspropriation udgør.

Vejdirektoratet henviser også til den trafiktælling, som Gladsaxe Kommune foretog i 2013, og efterlyser en prognose for fremtidig trafik i området.

For at kunne vurdere om der findes alternative muligheder til opnåelse af formålet med kommunens ekspropriation, efterlyser Vejdirektoratet oplysninger om, hvilke andre løsninger, der forelå forud for beslutningen om at ekspropriere og ikke mindst, hvordan Gladsaxe Kommune konkret har vurderet disse alternativer.

Gladsaxe Kommunes Ivan Christensen gør i sin redegørelse til Vejdirektoratet klart, at der ikke, som advokaten for ejeren af Laurentsvej 34 antyder i klagen, er tale om forfølgelse af en motorcykelklub.

Gladsaxen har undersøgt sagen, og det viser sig, at Gladsaxe Kommune i adskillige år har modtaget henvendelser med forslag om lukning af Laurentsvej ved Krogshøjvej. Alle henvendelser, som Gladsaxen er bekendt med, endte i kommunens syltekrukke. Først efter, at problemet med motorcykelklubben opstod, blev det til et presserende problem at lukke vejen i den modsatte ende af, hvad borgernes forslag og kommunens egen planlægning hidtil har lagt op til.

Som Gladsaxen tidligere har beskrevet kunne en ændring af ruteplanlæggere være med til at ændre færdselen i området således, at al trafik til Laurentsvej bliver ledt via Aslaksvej. Denne løsning er allerede gået op for Google og GPS-firmaet Tomtom. Krak har over for Gladsaxen tilkendegivet, at de også vil ændre deres ruteplanlægger, så den efter næste opdatering vil dirigere al trafik til Laurentsvej vis Aslaksvej.

Google leder nu trafik til laurentsvej via Aslaksvej

Google leder nu trafik til Laurentsvej via Aslaksvej

Google leder nu trafik til Laurentsvej via Aslaksvej

Google leder nu trafik til Laurentsvej via Aslaksvej

Gladsaxe Kommune har fået en frist til 27. august 2014 til at svare på Vejdirektoratets spørgsmål, og fremskaffe detaljeret kortmateriale over vejen.

 

Ingen aktuelle byggeplaner

Gladsaxen har af ejendomsselskabet Sophienberg fået oplyst, at man endnu ikke har fremsendt byggeansøgning til bebyggelsen Solhusene, men at man forventer at kunne gøre det i begyndelsen af 2015, når man har fundet en investor. Byggeriet på 14.ooo kvadratmeter forventes af vare 2 år, og kan altså tidligst stå klar i 2017.

 

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.