Embedslægen siger god for roning på kloaksø

Bagsværd Sø

Modtager af kloakvand

  • Gladsaxe Kommune har tre udløb til søen
  • Fare for opblomstring af blå-grønalger
  • Opblomstring af blå-grønalger i 2012
  • Langsom udskiftning af vandet i søen

Efter flere rykkere har Gladsaxen modtaget ordlyden af det notat, som embedslægen udarbejdede i forbindelse med vejledning af Gladsaxe Kommune om børns ophold i Bagsværd Sø.

Lemfældig sagsbehandling.

Notatet viser, at Gladsaxe Kommune tilsyneladende har en rigtig lortesag. I hvert fald undlader Gladsaxe Kommunes projektkonsulent Siv Bilsted Pedersen i følge embedslægens notat at gøre opmærksom på, at Gladsaxe Kommune opfordrer til, at børn medtager badetøj i forbindelse med kommunens ferieaktiviteter på Bagsværd Sø. Gladsaxen har forgæves forsøgt at få borgmester Karin Søjberg Holst til at udlevere Gladsaxe Kommunes notat om vejledningen.

Omvendt synes embedslægen ikke at være synderlig interesseret i baggrunden for Gladsaxe Kommunes henvendelse og stiller i følge notatet ikke opfølgende spørgsmål om for eksempel de forhold, som kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko.

Embedslægen baserer sin vejledning på, at der i forvejen er mange roere på søen, hvorfor der ikke skulle være nogen særlig sundhedsfare for børn på søen.

Intimiderende pressechef.

Gladsaxen har forsøgt at få en uddybende udtalelse fra embedslægen og fremsendte i den forbindelse links til vore artikler om kvaliteten af vandet i Bagsværd Sø. Af disse artikler fremgår, at Gladsaxe Kommune opfordrer børnene til at medbringe badetøj til sommerferieaktiviteterne på Bagsværd Sø. Vi har i den forbindelse kommunikeret med embedslæge Kåre Kristiansen, der dog ikke har bekræftet, at han har stået for vejledningen af Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommunes ferieaktiviteter i kloakforurenet Bagsværd Sø
Borgmester vil advare børn om sundhedsfare via SMS og Gladsaxe Kommunes vurdering af Bagsværd Sø som badesø

I stedet for en saglig begrundelse fra embedslægen blev vi kontaktet af Sundhedsstyrelsens pressechef Peter Aagaard Brixen. I modsætning til hvad man måtte forvente af en skattebetalt pressechef, nemlig at yde pressen hjælp til afklaring af stillede spørgsmål, valgte Peter Aagaard Brixen at bruge sin tid på at intimidere Gladsaxen med forskellige trusler. Ved redaktionens afslutning har pressechef Peter Aagaard Brixen stadig ikke givet Gladsaxen nogle supplerende oplysninger.

Embedslægens notat om vejledningen af Gladsaxe Kommune.

Gladsaxen havde i første omgang spurgt embedslægen, om man havde ydet vejledning til Gladsaxe Kommune. Vi skrev således til embedslægen.

Idet vi henviser til vore artikler om Gladsaxe Kommunes ferieaktiviteter på Bagsværd Sø, hvortil kommunen opfordrer børn til at møde med medbragt badetøj, beder vi embedslægen om at oplyse, om Gladsaxe Kommune har indhentet udtalelse omkring eventuel sundhedsfare for de deltagende børn.

I første omgang svarede embedslæge Kåre Kristiansen kortfattet, at man den 14. juni havde ydet vejledning til Gladsaxe Kommune.  Først da Gladsaxen spurgte om, hvilken vejledning embedslægen havde ydet, fik vi efter et par rykkere en afskrift af notatet, som lyder.

” Bagsværd sø, roning, sundhedsfare?

Opringning fra Siv Bilsted, Gladsaxe Kommune, vedr. hvorvidt der vil  være nogen sundhedsmæssig fare forbundet med at kommunen tager nogle skolebørn ud og ro på Bagsværd sø? Særlige forholdsregler såfremt de falder i vandet? 

Svar: Nej, det skulle der ikke være, idet søen generelt anvendes til roning af flere klubber, og dette ikke skønnes forbundet med sundhedsfare. Såfremt eleverne falder i vandet, skal de blot hurtigt hentes op (giver vel sig selv). Har de slugt meget vand, tilrådes observation for mavesymptomer de næste par døgn.”

Dette indlæg blev udgivet i badning, Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion. Bogmærk permalinket.