Ekspropriation = magtfordrejning?

Man skal naturligvis vare sig med at anvende stærke ord som magtfordrejning, men jo mere man undersøger Byrådets seneste beslutning om at ekspropriere en ejendom på Laurentsvej i Bagsværd med henblik på at lukke vejen ved Aslaksvej, jo mere overbevist bliver man om, at der netop er tale om magtfordrejning af værste skuffe. Den ejendom, som Byrådet i onsdags besluttede at ekspropriere, er tilholdssted for en gruppering af rockere, som borgmester Karin Søjberg Holst har udtalt, at hun vil gøre alt for at skaffe sig af med. (Nyheden findes ikke længere på Gladsaxe Kommunes hjemmeside – 25. juli 2015). Alligevel betonede formanden for Gladsaxe Kommunes Trafik- og Teknikudvalg socialdemokraten Ole Skrald Rasmussen senest i et live interview på TVLorry onsdag aften, at det sandelig ikke drejede sig som rockere, men derimod om realisering af Gladsaxe Kommunes langsigtede planlægning for området. Det er så vigtigt for Byrådet, at man var rede til at bevilge 3,9 millioner skattekroner til formålet. Sagen blev behandlet på 20 sekunder.

Trafiktællinger.

Som grundlag for ekspropriationen har Gladsaxe Kommunes tekniske forvaltning fremlagt trafiktællinger, der dokumenterer, at den del af Laurentsvej, som man vil lukke, er stærkt belastet af tung trafik. Der er i følge trafiktællinger fra efteråret 2013 tale om en døgntrafik på mellem 1244 køretøjer, hvoraf cirka 20 procent eller 250 køretøjer er tunge lastbiler.

På Gladsaxens redaktion har vi undret os over, hvorfor den nordlige del af Laurentsvej er så belastet, som forvaltningens trafiktællinger viser.

Vi har derfor afprøvet flere ruteplanlæggere og planlagt en rute mellem den sydlige del af Laurentsvej og Albertlund. Som det kan ses af nedenstående illustrationer fra en af ruteplanlæggerne vælges ruten gennem den nordlige del af Laurentsvej og ikke, som det ellers ville være oplagt ruten ad Aslaksvej.

Ruten mellem Laurentsvej 43 og Albertlund

Ruten mellem Laurentsvej 43 og Albertlund

Ruten mellem Albertslund og Laurentsvej 43

Ruten mellem Albertslund og Laurentsvej 43

 

En simpel løsning på et stort problem.

Eftersom alle lastbiler i dagens Danmark kører efter GPS-ruter, er det nærliggende at antage, at den meget store trafik gennem den nordlige den af Laurentsvej skyldes, at GPS og almindelige ruteplanlæggere dirigere trafikken den forkerte vej.

Den lette løsning på problemet, er da blot at lave indkørsel forbudt fra Krogshøjvej til Laurentsvej. Det vil automatisk tvinge trafikken via Aslaksvej, og problemet er løst.

Gladsaxen redaktion har forelagt Gladsaxe Kommunes Ivan Christensen disse oplysninger, men han har ikke ønsket at forholde sig konkret til vore spørgsmål. Vi ville blandt gerne vide, om ikke det er kommunen selv, der via Den Offentlige Informationserver (OIS) leverer oplysningerne til ruteplanlæggere og GPS.

Den vigtige planlægning.

De planer, som Gladsaxe Kommune henviser til i forbindelse med ekspropriationen, er helhedsplanen for Bagsværd Bypark. Et hovedelement i denne plan er en diagonalforbindelse, som forbinder Bagsværd Sø med Smør- Fedtmosen. Denne diagonalforbindelsen er i lokalplan 220 forudsat etableret inden en bebyggelse af Bagsværd Bypark kan påbegyndes. Der er endvidere planlagt en række grøfter til afvanding af regnvand, hvoraf en kommer til at krydse Laurentsvej.

Helhedsplanen for Bagsværd Bypark indeholder en beskrivelse af det fremtidige vejforløb i området, og her fremgår det, at Laurentsvej forudsættes åben, hvor man nu vil lukke vejen. Endvidere ser man, at Laurentsvej forventes nedlagt mellem diagonalen og Krogshøjvej. Alt sammen foranstaltninger, som uden omkostninger for kommunens skatteborgere vil løse problemet med gennemkørende trafik på Laurentsvej.

Helhedsplanens illustration af fremtidige veje i Bagsværd Bypark

Helhedsplanens illustration af fremtidige veje i Bagsværd Bypark

Del af Bagsværd Bypark med diagonalforbindelsen i gult.

Del af Bagsværd Bypark med diagonalforbindelsen i gult. Den nordligste del af Laurentsvej er slettet.

Magtfordrejning.

Magtfordrejning er når en offentlig myndighed søger at opnå mål under anvendelse af usaglige midler.

I denne sag synes det åbenlyst, at målet med ekspropriationen er, at fjerne den ejendom, som i dag er tilholdssted for en gruppe rockere. Når Gladsaxe Byråd i stedet forsøger sig med henvisninger til planlægning, som forudsætter det stik modsatte, kan beslutningen kun betegnes som magtfordrejning.

 

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.