Den danske stat overtrådte FN konvention.

I en sag om aktindsigt i registeret over forbruget af veterinærmedicin, Vetstat, har FNs kontrolkomiteen til overvågning af Århus-konventionen om aktindsigt i miljøoplysninger udtalt alvorlig kritik af den danske stat.

Kritikken af den danske stat går ud på, at myndigheder var syv år om at give aktindsigt i data, som de klagende parter umiddelbart havde ret til at få adgang til. Komiteen udtalte på sit seneste møde:

“.. komiteen understregede, at den tid, det havde taget for klageren i den foreliggende sag at få adgang til de ønskede oplysninger var langt ud over den tid, der kræves i henhold til konventionen, og  de danske myndigheders håndtering var ikke forenelig med konventionen.”

Det er ikke første gang, at kontrolkomiteen konstaterer, at den danske stat overtræder konventionen. I april 2012 afgjorde kontrolkomiteen, at gebyret på 3000 kroner i forbindelse med miljøklager ligeledes var i strid med Århus-konventionen. Gebyret blev i sin tid indført af VKO-regeringen. Efter sigende fordi regeringen ville genere Danmarks Naturfredning Forening (DN). Det var nu ikke DN, der indbragte sagen for kontrolkommiteen, men derimod Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Gebyret er først blevet ophævet pr. 1. august.

FNs Århus-konvention er udmøntet i EU-direktivet om aktindsigt i miljøoplysninger og lov om aktindsigt i miljøoplysninger, som giver borgere og presse ret til afgørelse af deres aktindsigt inden 30 dage, men her gik der altså 7 år.

Den danske lov om offentlighed i forvaltningen indeholder i modsætning til lov om aktindsigt i miljøoplysninger ingen absolut tidsfrist, hvorfor danske i myndigheder i andre sager end sager om miljøoplysninger, fortsat kan trække sager i det uendelige.

Brev fra FN til den danske stat

DOFs pressemeddelelse.

Dette indlæg blev udgivet i Uden for kategori. Bogmærk permalinket.