DBU blåstempler AB uregelmæssigheder

Fodboldaktieselskabet AB A/S, som Gladsaxe Kommune anvender til branding af kommunen, offentliggjorde forleden regnskabet for 2013. Her kan man læse, at selskabet i juli 2013 gav en aktionær et ulovligt aktionærlån på 1,5 millioner kroner.

I følge noterne i regnskabet var der tale om en beklagelig fejl, at man havde tilbagebetalt et lån på 1,5 millioner kroner en måned efter, at lånet var ydet som ansvarlig lånekapital. “Fejlen” er først blevet rettet i forbindelse med regnskabets udarbejdelse, så man må formode, at forholdet ikke er opdaget ved intern revidering, men af den eksterne revisor.

6. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
Selskabet har i juni 2013 modtaget ansvarlig lånekapital på 1,5 mio.kr. ved kontant indskud fra et selskab, der er aktionær i AB A/S. Lånet er afdragsfrit frem til 31. marts 2014 og træder tilbage for øvrige kreditorer. I juli 2013 er det kontante indskud fejlagtigt blevet udbetalt til aktionæren, hvorved der er opstået et lån til en aktionær i strid med selskabslovens bestemmelser. Lånet er udlignet pr. 31. marts 2014 og er forrentet i løbetiden med 10,2 %.

Ingen konsekvenser

Gladsaxen har rettet henvendelse til DBUs Claus Bretton-Meyer for at høre, om DBU har nogen kommentarer til det regnskabsmæssige rod. Vi har spurgt, fordi DBU jo udviser en helt speciel nidkærhed, når det drejer sig om Vendsyssels ulovlige spiller i kampen mod Silkeborg, som formodentligt får som resultat, at AB undgår den nedrykning, som kunne blive konsekvensen af de sidste kampe i denne sæson. DBU har ligeledes udvist megen nidkærhed i forholdet til Vejle Boldklub, der i første omgang blev nægtet en forlængelse af licensen for 1. division i næste sæson.

Claus Bretton-Meyer er ikke vendt tilbage med svar.

DBU blåstempler ulovlig støtte til AB A/S

Gladsaxen har også spurgt DBUs Claus Bretton-Meyer, om det får nogen konsekvenser, at Statsforvaltning har kendt Gladsaxe Kommunes støtte på 2 millioner kroner ulovlig. Den ulovlige støtte reddede som bekendt AB A/S fra konkurs i 2012 og deraf følgende tvangsnedrykning. I stedet måtte FC Roskilde rykke ud af 1. division.

Vi ville gerne vide, om DBU vil reagere på dette helt åbenlys konkurrenceforvridende forhold.

Claus Bretton-Meyer har ved redaktionens afslutning ikke besvaret dette spørgsmål. I et andet svar har Claus Bretton-Meyer meddelt, at DBU betragter Gladsaxe Kommunes ulovlige støtte som et forhold mellem kommunen og AB A/S, da det efter DBUs opfattelse ikke er AB A/S, som har begået ulovligheder. DBU med sin høje sportslige moral har altså ingen problemer med, at en klub opfordrer/afpresser en kommune til at begå ulovligheder. Her bør man erindring sig bestyrelsesformand Ronny Sauls panikbreve til Gladsaxe Kommune i forsommeren 2012.

Ronny Sauls lyder næsten som en forsmået elsker i brevet til Nina Elizabeth Nielsen

Ronny Sauls lyder næsten som en forsmået elsker i brevet til Nina Elizabeth Nielsen

Og Nine Elizabeth Nielsens svar, som mere end antyder, at der kan blive tale om et ulovligt forhold.

Nine Elizabeth Nielsens svar til den trængte Ronny Saul

Nine Elizabeth Nielsens svar til den trængte Ronny Saul

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S. Bogmærk permalinket.