Dansk Boldspil Union er omfattet af konkurrencereglerne

Konkurrencestyrelsen har efter en længere udveklsing af epost meddelt Gladsaxens redaktion, at Dansk Boldspil Union (DBU) er omfattet af konkurrencereglerne.

Baggrunden for Gladsaxens forespørgsel til Konkurrencestyrelsen var  det noget uortodokse forløb omkring op- og nedrykning i 1. division i 2012. Ikke mindst forholdet om Gladsaxe Kommunes redning af det private aktieselskab AB A/S fra konkurs i sommeren 2012. Denne kommunale redningsindsats medføret som bekendt, at AB forblev i 1. division og FC Roskilde måtte rykke ud.

Konkurrencestyrelse fører på styrelsens hjemmeside en offensiv politik mod konkurrenceforvridende forhold. Se for eksempel denne video, hvor man direkte opfordrer til at angive andre, som forbryder sig mod konkurrencereglerne:

 

På trods af Konkurrencestyrelsens opfordring til anmeldelse af omgåelse af konkurrencereglerne, og at styrelsens nu har fastslået, at også DBU er omfattet af konkurrencereglerne, har styrelsen ikke fundet anledning til af egen drift at undersøge, hvorvidt DBU og Gladsaxe Kommune har overtrådt konkurrenceregler i forbindelse med AB’s forbliven i 1. division i 2012.

Konkurencestyrelsens pressemedarbejder har meddelt os følgende:
DBU er i sin egenskab af erhvervsvirksomhed underlagt konkurrenceloven som alle andre erhvervsvirksomheder. Såfremt DBU’s adfærd måtte forvride konkurrencen på markedet, vil det efter omstændighederne kunne være i strid med konkurrenceloven. Det understreges i øvrigt at styrelsen ikke har modtaget klager eller lignende i den henseende.

Konkurrencestyrelsen arbejder tilsyneladende ud fra princippet om længst muligt at sidde på hænderne og samtidig holde sig for øjne og øre.

Dette indlæg blev udgivet i Uden for kategori. Bogmærk permalinket.