Kategoriarkiv: Rostadion

Trods 90 millioner ingen planer om oprensning af Bagsværd Sø

De planer om opgradering af rostadion på Bagsværd Sø, som Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skulle tage stilling til på udvalgets møde 6. maj indeholder ingen planer om oprensning af søen og forbedring af vandkvaliteten.

Udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion | Kommentarer lukket til Trods 90 millioner ingen planer om oprensning af Bagsværd Sø

90 millioner kroner til Bagsværd Rostadion

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets kommende møde 6. maj 2014 skal udvalget tage stilling det videre arbejde med et projekt til renovering af rostadion på Bagsværd Sø.

Udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion | Kommentarer lukket til 90 millioner kroner til Bagsværd Rostadion

Nu kommer opgraderingen af Bagsværd Rostadion

Gladsaxe Kommunes Teknik- og Miljøudvalg orienteres på det kommende møde 28. april om Kultur-, Fritidsforvaltningens planer om en opgraderingen af Bagsværd Rostadion på Bagsværd Sø.

Udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion | Kommentarer lukket til Nu kommer opgraderingen af Bagsværd Rostadion

Masser af ulovligheder på Nybrovej 361

Efter i årtier at have set gennem fingre med forholdende på Nybrovej 361 og aktivt medvirket til fravigelser fra søbeskyttelsen ved Bagsværd Sø, har kommunens embedsmænd aflagt adressen et besøg. Besøget resulterede i en liste på ikke mindre end seks … Læs resten

Udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion | Kommentarer lukket til Masser af ulovligheder på Nybrovej 361

Udkantsministeren vil ikke sørge på EU-midler til internationalt rostadion

I Holland kunne man godt anvende EU-midler til udvikling af landdistrikterne til etablering af et internationalt rostadion på en tidligere mark. Gladsaxens redaktion har spurgt ministeren for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S), om han vil overveje at anvende … Læs resten

Udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion | Kommentarer lukket til Udkantsministeren vil ikke sørge på EU-midler til internationalt rostadion

Ingen penge i budgettet til rostadion på Bagsværd Sø?

Hvor det kommende kommunale budget opererer med at sende yderligere 6,5 millioner kroner efter boldamatørerne på Skovdiget, indeholder budgettet foreløbig ingen penge til den kommende opgradering af rostadion på Bagsværd Sø.

Udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion | Kommentarer lukket til Ingen penge i budgettet til rostadion på Bagsværd Sø?

Afspærring af stier ved Bagsværd Sø sket uden dispensation fra fredning

Som man har kunnet observere, har rosporten i samarbejde med Gladsaxe Kommune begrænset adgangen til regattakvarteret og stien ved Bagsværd Sø. Adgangsbegrænsningen sker i perioden 16. til 22. september.

Udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion | Kommentarer lukket til Afspærring af stier ved Bagsværd Sø sket uden dispensation fra fredning

En million til nyt fartøj på Bagsværd Sø

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget traf på sit sidste møde beslutning om at bevilge næsten en million kroner til et nyt fartøj til brug på Bagsværd Sø.

Udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion | Kommentarer lukket til En million til nyt fartøj på Bagsværd Sø

Afgørelse om udsigt over Bagsværd Sø må vente til efteråret

Gladsaxe Kommune vil først i løbet efteråret tage stilling til om bestemmelsen i fredningen for Bagsværd Sø om udsigt fra Nybrovej er krænket af bådehusene ved 361 Kano- og Kajakklub.

Udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion | Kommentarer lukket til Afgørelse om udsigt over Bagsværd Sø må vente til efteråret

Embedslægen siger god for roning på kloaksø

Efter flere rykkere har Gladsaxen modtaget ordlyden af det notat, som embedslægen udarbejdede i forbindelse med vejledning af Gladsaxe Kommune om børns ophold i Bagsværd Sø.

Udgivet i badning, Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion | Kommentarer lukket til Embedslægen siger god for roning på kloaksø

Sidste år konstateredes blå-grønalger i Bagsværd Sø

Da Københavns Amt blev nedlagt overtog Gladsaxe Kommune forpligtelsen med at overvåge vandkvaliteten i Bagsværd Sø. Gladsaxe Kommune har for nylig modtaget rapporten for 2012.

Udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion | Kommentarer lukket til Sidste år konstateredes blå-grønalger i Bagsværd Sø

Fredning stor sejr for en ubetydelig sportsgren.

Med fredningen af Bagsværd Sø har rosporten, som i Danmark må betegnes som nichesport uden det store publikum, vundet en stor sejr over naturen.

Udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion | Kommentarer lukket til Fredning stor sejr for en ubetydelig sportsgren.

Bagsværd Sø fredet

Natur- og Miljøklagenævnet har i dag meddelt, at nævnet har vedtaget en fredning af Bagsværd Sø med omgivelser. Fredningssagen blev i sin tid rejst af Danmarks Naturfredningsforening og Gladsaxe Kommune i fællesskab. Men Gladsaxe Kommune fik kolde fødder og valgte … Læs resten

Udgivet i DN i Gladsaxe, Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion | Kommentarer lukket til Bagsværd Sø fredet

Førte miljøchef politikere bag lyset?

På Miljøudvalgets møde 20. juni bragte Pia Schou (V) problemet med kloakforureningen af Bagsværd Sø op. Det skete tilsyneladende på baggrund af Gladsaxens artikler om emnet.

Udgivet i badning, Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion | Kommentarer lukket til Førte miljøchef politikere bag lyset?

Er A. P. Møller Fonden ved at begå en fejlinvestering?

Gladsaxen kunne forleden afsløre, at A. P. Møller Fonden er dybt involveret i sagen om opgraderingen af rofaciliteterne på og ved Bagsværd Sø. Fonden har således løbende været i kontakt med Københavns Kommune og Team Danmark siden efteråret 2012.

Udgivet i Gladsaxe Kommune, Rostadion | Kommentarer lukket til Er A. P. Møller Fonden ved at begå en fejlinvestering?