Byrådsmedlemmer på gyngende grund

Dagbladet BT har tirsdag og onsdag bragt nye afsløringer i sagen om Gladsaxe Byråds redning af AB A/S fra konkurs i sommeren 2012. Afsløringerne bekræfter og uddyber oplysninger, som Gladsaxen tidligere har bragt. BT har i stort opsatte artikler afsløret, at Gladsaxe Byråd formentlig har betalt en ikke ubetydelig overpris for de dele af stadion, som et flertal i Byrådet besluttede at købe i 2012.

Overprisen vedrører et beløb på ca. 900.000 kroner, som AB A/S angiveligt har betalt for montering af køkkenudstyr i Gladsaxe Stadion, da selskabet indrettede lokalerne i stadion. I forbindelse med Gladsaxe Kommunes overtagelse af indretningen af et køkken blev udstyret vurderet af en af sponsorerne for AB A/S, køkkenfirmaet H. W. Larsen, der også i sin tid havde leveret udstyret. Af vurderingen fremgår det, at værdien er sat ud fra kostprisen.

ABs sponsor H.W. Larsens medtager kostprisen i vurderingen af montering. Det går i følge eksperter ikke.

ABs sponsor H.W. Larsen medtager kostprisen i vurderingen af montering af køkken. Det går i følge eksperter ikke.

BT har fået to eksperter til at se på denne del af aftalen, og begge eksperter konkluderer, at ingen på et frit marked vil være indstillet på at skulle betale fuld pris for montering af udstyr, og at Gladsaxe Byråd sagtens kunne have presset prisen til et langt lavere niveau. I følge eksperten har flertallet i Gladsaxe Byråd påført Gladsaxe Kommunes skatteborgere et ikke ubetydeligt tab, som de enkelte byrådsmedlemmer i værste fald kan komme til at hæfte for personligt. Det afhænger dog af Statsforvaltningens fornyede udtalelse, som ikke kan forventes på denne side af sommerferien.

Skulle Statsforvaltningen fastholde sin udtalelse om, at Byrådets beslutning var ulovlig, må man forvente, at Konkurrencestyrelsen bliver bedt om at undersøge, om der også var tale om konkurrenceforvridning, da AB A/S ikke alene blev reddet fra konkurs men også fra at blive tvangsnedrykket til 2. division. I stedet blev FC Roskilde nedrykket.

Konkurrencestyrelsen har tidligere meddelt Gladsaxen, at professionel fodbold er omfattet af EUs regler om konkurrenceforvridning. AB A/S kan risikere at blive tvunget til at tilbagebetale en eventuel ulovlig konkurrenceforvridende kommunal støtte. Ikke til Gladsaxe Kommune med derimod til staten.

Dokumenter, som Gladsaxen har fået udleveret i forbindelse med aktindsigt, viser, at forvaltningen gjorde alt for at få vurderingen af det købte vurderet så tæt på 2 millioner kroner som muligt, da man allerede have lovet AB A/S dette beløb. Da vurderingen af løsøret (køkken, elevator- og trappetårn) ikke kunne presses højere end cirka 1,9 millioner kroner, blev det blot besluttet, at den sponsoraftale, som Gladsaxe Kommune samtidig indgik med AB A/S, blev forhøjet så støtten til AB A/S kunne blive de 2 millioner, som AB A/S have behov for for at undgå den forestående konkurs.

Byrådsmedlem og formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Katrine Skov (S) har tidligere offentligt tilkendegivet, at formålet med køb af løsøre var, at redde AB A/S fra konkurs.

Byrådsmedlem og formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Katrine Skov (S) har tidligere offentligt tilkendegivet, at formålet med køb af løsøre var at redde AB A/S fra konkurs.

På Byrådets møde 19. marts vedtog et flertal at sende en ny udtalelse til Statsforvaltningen, hvor Byrådet nu argumenterer for, at det var i kommunens interesse at købe løsøret af AB A/S, og at hovedformålet ikke var at redde AB A/S fra konkurs.

Denne nye udtalelse ændrer tidligere udtalelser fra Gladsaxe Kommune og navngivne politikere, hvoraf det klart er fremgået, at det primære formål med købet af løsøre fra AB A/S var at redde selskabet fra konkurs.

Det blev da også fremhævet af Dansk Folkepartis medlem af Byrådet på mødet 19. marts et synspunkt, der blev støttet af Liberal Alliance, der ligeledes bakkede op om Dansk Folkepartis særstandpunkt i udtalelsen til Statsforvaltningen.

Læs også Socialdemokrat indrømmer ulovlig redning af AB A/S i 2012

Dansk Folkeparti stemte i sin tid imod Byrådets beslutning om tilskuddet til AB A/S, og Liberal Alliance var ikke repræsenteret i Byrådet i 2012.

BT har ikke været i stand til at få udtalelser fra Gladsaxe Kommunes borgmester Karin Søjberg Holst (S).

Læs også BTs artikler fra tirsdag.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.