Byrådsmedlem Katrine Skov (S) læser ikke Gladsaxen

I Byrådets spørgetid onsdag 19. februar 2014 oplyste det socialdemokratiske medlem af Byrådet Katrine Skov (S), at hun ikke læser Gladsaxen, og derfor ikke kunne svare på et spørgsmål fra Just K. Pedersen (LA) om den gæld på 22 millioner, som AB på Skovdiget har oparbejdet til Gladsaxe Kommune.

Det står naturligvis Katrine Skov frit for at holde sig orienteret om kommunale forhold ved at læse Gladsaxen.

Byrådsmedlem og formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Katrine Skov (S)

Byrådsmedlem og formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Katrine Skov (S)

Langt værre er det dog, at Katrine Skov (S) åbenbart heller ikke læser de kommunale regnskaber, som hun igennem årene som byrådsmedlem har stemt for. For Gladsaxens oplysninger om gælden på Skovdiget stammer fra netop disse regnskaber.

For at være helt sikre på vores oplysninger har vi på Gladsaxen suppleret med oplysninger fra AB’s egne regnskaber, som Katrine Skov (S) i sin egenskab af formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget også burde have en vis interesse i at følge med i.

Katrine Skov (S) lovede i spørgetiden at give et skriftligt svar til spørgeren.

Her et udsnit af AB’s regnskab fra 2010, hvoraf det fremgår, at gælden pr. 31. december 2010 andrager 21.302.723 kroner. Gælden er siden vokset yderligere, så den ved udgangen af 2011 androg 22.927.958 kroner, og ved udgangen af 2012 androg gælden 23.317.935 kroner.

AB's regnskab 2010

AB’s gæld opregnet i regnskabet for 2010. Gælden forrentes hvert år.

 

Udviklingen i AB's gæld til Gladsaxe Kommune baseret på begges regnskaber

Udviklingen i AB’s gæld til Gladsaxe Kommune baseret på begge parters regnskaber.

I 1994 skete der en dramatisk forøgelse af ejendomsværdien for AB’s hal på Skovdiget. Hallen blev vurderet tre gange og værdien steg fra 12 millioner kroner i 1993 til 27 millioner kroner i 1994.

Udvikling af vurderingen af AB's hal på Skovdiget fra 1992 til 2012

Udvikling af vurderingen af AB’s hal på Skovdiget fra 1992 til 2012

 

Dette indlæg blev udgivet i AB amatør, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.