Borgmesteren fører byråd og borgere bag lyset

I sagen om kommunens varetagelse af vedligeholdelse af private fællesveje har borgmester Trine Græse ved flere lejligheder udtalt, at kommunen er forpligtet til at opsige de aftaler, kommunen har med ejerne af private fællesveje.

Gladsaxens redaktion kunne ikke umiddelbart finde grundlag for borgmesterens fortolkning af tilsynets afgørelse. Derfor spurgte vi, om der ikke kunne forligge en misforståelse, da vi ikke i tilsynets afgørelse kunne finde noget om lovligheden af den kommunale ordning om vedligeholdelse af private fællesveje. Ordningen kom i øvrigt i stand på baggrund af en lovændring, hvor Lyngby Tårbæk Kommune i sin tid forsøgte at omklassificere kommunale veje til private fællesveje. Det fremgik tydeligt af lovens bemærkninger, at der med lovændringen ikke var nogen intention om at ændre på de også dengang gældende regler om kommunal varetagelse af vedligeholdelsen af private fællesveje. Dog blev det pointeret, at vejvedligeholdelsen skulle ske på ejernes regning, med den forudsætning, at kommunerne ville være bedre til at forhandle sig frem til mere fordelagtige ordninger end de mange forskellige ejere af de private fællesveje.

Gladsaxens argumenter bed imidlertid ikke på borgmester Trine Græse, der til vor store overraskelse fastholdt, at tilsynets havde fortolket paragraffen om kommunal varetagelse af vedligeholdelse af private fællesveje på den måde, at den ikke længere tillod kommunen at varetage opgaven. Hvis man læser tilsynets afgørelse, vil man opdage, at tilsynet blot undersøgte om paragraffen om kommunal varetagelse af vejvedligholdelse kunne udstrækkes til også at omfatter Lyngby Tårbæk Kommunes ordning om renholdelse og snerydning af private fællesveje.

Konklusionen i tilsynets afgørelse var, at man ikke på baggrund lovens tekst kunne konstatere, at den hjemlede ret til udover vedligeholdelse også hjemlede ret til at varetage renholdelse.

Borgmesteren ændrer holdning.

Forleden havde Gladsaxe Kommune indkaldt ejerne af private fællesveje til orienteringsmøde om kommunens opsigelse af aftalerne om vejvedligeholdelse, og det forlyder fra deltagere i mødet, at borgmester Trine Græse nu har ændret holdning med hensyn til tilsynets afgørelse. Det er således borgmesterens nye opfattelse, at tilsynets afgørelse ikke kræver, at kommunen nu opsiger alle aftaler om vedligeholdelse af private fællesveje.

Alligevel fastholder Gladsaxe Kommune opsigelserne.

Ikke mindst på baggrund af borgmester Trine Græse kategoriske afvisning af redaktionens henvendelse, har vi på redaktionen rettet en fornyet henvendelse til hende. Vi vender tilbage, når borgmesterens svar foreligger.


Dette indlæg blev udgivet i Uden for kategori og tagget , . Bogmærk permalinket.