Borgmester og kommunaldirektør fusker også med byrådets sagsfortegnelser

Byrådets sagsfortegnelser

Skal sikre borgerne indsigt i byrådets arbejde

  • I 1996 fik Gladsaxe Kommune påtale for ikke at overholde reglern
  • I lighed med Gladsaxe Kommune vildledte også Farums Peter Brixtofte (V) borgerne
  • Bo Rasmussens tidligere arbejdssted Albertslund Kommune praktiserer også lukketheden

Gladsaxen har tidligere skrevet om, hvordan borgmester Karin Søjberg Holst (S) fusker med Gladsaxe Kommunes åbne postlister. Vi har gentagne gange erfaret, at indgående post ikke vises på postlisterne.Tidligere har Gladsaxen også beskrevet, at borgmester Karin Søjberg Holst (S) og kommunaldirektør Bo Rasmussen har genindført en dårlig vane med at undlade at offentliggøre beslutninger og beskrivelser af sager, som Byrådet har behandlet for lukkede døre.

Gammel sag der går igen.

I 1996 traf det daværende Tilsynsråd for Københavns Amt afgørelse om, at Gladsaxe Kommune handletde i strid med loven, når borgmesteren helt undlod at oplyse om sager på fortegnelsen over sager, som borgmesteren ønskede forhandlet for lukkede døre. Interesserede borgere kunne dog konstatere, at der havde været sager, da der over året opstod huller i nummerrækken over de behandlede sager. Til Tilsynsrådet for Københavns Amt skrev borgmester Ole Andersen (S) blandt andet.

Dette er korrekt og det er der rettet op på, således at de byrådsdagsordner, der er offentligt tilgængelige (på biblioteker, lokalkontorer og i abonnement) fra septembermødet i Byrådet og fremover indeholder en kort overskrift i de sager, der er på det lukkede møde. Herudover vil der i det offentligt tilgængelige beslutningsreferat være en kort gengivelse af den trufne beslutning med respekt af reglerne om tavshedspligt. Det kan oplyses, at der det sidste år har været behandlet i alt 10 sager for lukkede døre. Dette kan ses i forhold til, at der i 1995 i alt var 201 sager på dagsordenen. Informationsudvalget er den 12.9.1996 blevet orienteret herom. (redaktionens fremhævning)

I en efterfølgende sag i Gladsaxe Byråd fra 13. august 1997 erkendte borgmester Ole Andersen (S) da også følgende.

Klagen ligger i forlængelse af en tidligere klage, der resulterede i en afgørelse fra Tilsynsrådet af 11.12.1996, hvori det blev taget til efterretning, at Byrådet omgående havde sørget for at offentliggøre såvel sagsfortegnelse inkl. de foreslåede sager for lukkede døre som udskrift af protokollerede beslutninger for lukkede døre. (Fremhævet ef redaktionen)

At Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst (S) og kommunaldirektør Bo Rasmussen har valgt at se bort fra Byrådets beslutninger fra 1996 og 1997 illustreres af en sag om salg af et stykke jord til interessentselskabet Bagsværd Hovedgade 106 I/S.

Sagen blev behandlet for lukkede døre på Byrådets møde 17. april 2013 under overskriften:

45. Salg af Bagsværd Hovedgade 98-100, 2880 Bagsværd (Lukket)

Ingen beskrivelse af beslutningen.

Man søger forgæves på Gladsaxe Kommunes hjemmeside efter Byrådets beslutning, og det kan vække end del undren eftersom næsten alle sagens dokumenter er tilgængelige på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk.

På Tinglysningen kan man frit finde oplysninger om salgsprisen på 4.250.000 kr. Man finder også dokumenter, som i detaljer beskriver Bagsværd Hovedgade 106 I/S herunder, at selskabet ejes af Henrik og Michael C. Pedersen. Man finder endvidere kopi af kommunens udbud, selskabets bud og kommunens accept af buddet.

Hvad der herefter kan være omfattet af fortrolighed er svært at forestille sig, men under alle omstændigheder forekommer det besynderligt, at borgmesteren og kommunaldirektøren under dække af ønsket om at overholde loven og styrke åbenheden vælger at forholde borgerne oplysninger, som er almindeligt tilgængelige på Tinglysningen.

Gladsaxen har valgt at nedtage dokumenterne fra Tinglysningen, og de kan frit hentes her Bagsværd Hovedgade 98-100 (skal udpakkes med programmet unzip)

I liga med Farums borgmester Peter Brixtofte (V).

Borgmester Peter Brixtofte (V) anvendte samme fremgangsmåde med udeladelse af ganske mange sager fra Farum Byråds sagsfortegnelser. Også Peter Brixtofte måtte indkassere påtale fra Tilsynsrådet over den anvendte fremgangsmåde. Peter Brixtoftes håndtering af Farum Byråds sagsfortegnelser er indgående beskrevet i Farumkommissionens rapport fra 12. april 2012.

Dette indlæg blev udgivet i forundring, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.