Borgmester henviser børn til en kommende SMS-tjeneste

Efter Gladsaxens artikel om Gladsaxe Kommunes ferieaktiviteter på Bagsværd Sø, der bliver forurenet af kloakvand fra tre udløb fra fælleskloak, har borgmester Karin Søjberg Holst svaret vores henvendelse.

Borgmesteren svarer ikke konkret på Gladsaxens spørgsmål, men benytter sig blot af det gammelkendte retoriske trick at gentage spørgsmålet uden at give noget svar.

Ingen målinger af E-colibakterier i Bagsværd Sø.

Måling af E-colibakterier er den mest anvendte og anbefalede metode til vurdering af kvaliteten af badevand. Det skyldes, at målemetoden er veludviklet, og at eksistensen af E-colibakterier er indikator for tilstedeværelsen af langs farligere bakterier.

Borgmester Karin Søjberg Holst skriver i sit svar, at Gladsaxe Kommune ikke foretager måling af E-colibakterier i Basværd Sø, og at det heller ikke vil blive et krav i fremtiden.

Gladsaxe Kommune har tidligere dumpet søvandet.

I forbindelse med en henvendelse fra en kreds af Gladsaxeborgere om etablering af et badeanlæg i Bagsværd Sø lavede kommunens tekniske forvaltning en vurdering af mulighederne. Forvaltningens konklusion var, at det ikke ville være realistisk. Blandt andet fordi udskiftningen af vandet i Bagsværd Sø sker over en meget lang periode, da tilledningen af vand er stærkt begrænset. Ikke mindst på grund af meget kraftig vandindvinding fra Bagsværd Vandværk.

Forvaltningen skrev i sin konklusion:

“Spørgsmålet om badevandskvaliteten i Bagsværd Sø er uafklaret. To forhold gør, at det er tvivlsomt, om der kan tilvejebringes badevand, som lever op til kravene: Dels E-colibakterier, der kommer fra de badende, og som ikke vil fortyndes ved den ringe vandudskiftning, dels fra de – heldigvis sjældne – overløb fra forsinkelsesbassinerne i forbindelse med kraftige regnhændelser.”

Borgmester foreslår SMS ordning om kloakudløb til søen.

Borgmester Karin Søjberg Holst skriver videre i sit svar, at Nordvand arbejder på en SMS-ordning, som efterfølgende vil advare, når der har været udløb af kloakvand til Bagsværd Sø. Men da ordningen endnu ikke er på plads, har borgmesteren bedt Nordvand om at advare deltagerne i ferieaktiviteterne om eventuelle udløb.

Hvor længe børnene skal holde sig ude af vandet oplyser borgmesteren imidlertid ikke noget om. I tidligere analyser af vandets opholdstid i Bagsværd Sø har kommunens tekniske forvaltning vurderet, at vandet opholder sig i søen mellem tre og fem år.

 

Dette indlæg blev udgivet i badning, Gladsaxe Kommune, Rostadion. Bogmærk permalinket.