Atter stor tilbagegang i TV-byens bestand af Spidssnudet Frø.

Uden den store opmærksomhed er den årlige rapport om paddebestanden i TV-byen blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Rapporten for 2012 er nedslående læsning. Igen i 2012 konstateres en markant tilbagegang i TV-byens bestand af Spidssnudet Frø. Tilbagegangen er specielt markant i det, der betegnes som Sø 1, der lå på et stort græsareal syd for højhuset.
For bestanden som helhed konstateres i rapport, at:

“For begge frøarter (Butsnudet og Spidssnudet Frø, red.) har der således været et betydeligt fald i bestanden fra 2011 til 2012, idet bestanden af begge arter er næsten blevet halveret.”

Om bestanden af Spidssnudet Frø, som Danmark i henhold til EUs Habitatdirektiv er forpligtet til at yde streng beskyttelse noteres:

“Bestanden af spidssnudet frø var i 2012 således ikke særlig stor eller stabil, og den må betegnes som stærk truet.”

Rapporten tager udgangspunkt i bestanden i 2005. I efteråret 2004 blev alle græsarealer og arealer med buske, der tjente som fouragerings- og opholdsarealer for padderne, systematisk dybdefræset. Der er således aldrig foretaget en egentlig registrering af den oprindelige bestand.

I forhold til bestanden af Spidssnudet Frø i Sø 1 i 2005 kan der konstateres en tilbagegang i 2012 på hele 75% (65 hunner i 2005 mod 16 hunner i 2012). Tilsvarende for Sø 2 er der i samme periode en tilbagegang på 60% (30 hunner i 2005 mod 12 hunner i 2012).

Gladsaxen har tidligere beskrevet Gladsaxe Kommunes etablering af to vandhuller i Københavns Kommune, som kostede skatteborgerne lidt over en million kroner. Gladsaxe Kommune har også etableret et tredje vandhul i umiddelbar nærhed af de andre, men placeret på kommunens grund. Formålet med etableringen af de tre vandhuller var, at kompensere for den store tilbagegang i paddebestanden i TV-byen forårsaget af Sjælsø-gruppens massive byggerier. Det konstateres imidlertid i rapporten, at anlæggelsen af de tre vandhuller ingen betydning har haft for paddebestanden i området:

“Der blev ikke registreret nogen kvækkende hanner af frøer og tudser eller haletudser/larver af vandsalamandere, og der var således ikke nogen paddearter, som ynglede i de tre søer i 2012.”

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur. Bogmærk permalinket.