Arkitekttegnet naturødelæggelse

På fredag den 7. april offentliggør fonden bag udvidelsen og opgraderingen af rostadion på Bagsværd Sø og Gladsaxe Kommune hvilket arkitektfirma, der skal tegne det nye anlæg. Ikke mindre end 27 arkitektfirmaer lagde billet ind på projektet til  opgradering af rostadion ved Bagsværd Sø.

I opløbet til fredagens afgørelse deltager disse 5 arkitektteams.

AART Architects A/S med Elkjær + Ebbeskov Arkitekter ApS, LIW Planning ApS samt Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S.

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S med Møller & Grønborg A/S samt Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S.

BIG Bjarke Ingels Group med Spektrum Arkitekter ApS samt Over Arup & Partners Danmark

CEBRA A/S med Opland Landskabsarkitekter ApS samt Oluf Jørgensen A/S.

Entasis Arkitekter A/S med Julie Kierkegaard A/S Landskabsarkitekter MDL samt Balslev Rådgivende Ingeniører A/S.

VVM afslørede projektet som skadeligt på beskyttede arter

I forbindelse med projektets VVM blev det fastslået at projektet vil få negative konsekvenser på blandt områdets bestand af beskyttede flagermus.

Flere af de nominerede arkitektfirmaer har tilsluttet sig FNs 10 principper om samfundsansvar Global Compactm, hvor et af principperne lyder.

“Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed” – FNs Global Compact

På den baggrund spurgte Gladsaxen Bjarke Ingels Group (BIG) om, hvordan firmaet finder det foreneligt med firmaets tilslutning til FNs Global Compact og deltagelse i det miljøskadelige projekt til opgradering af rostadion.

Det tog BIGs Head of Communications 3 uger at lave dette svar.

“Vi kan ikke udtale os omkring igangværende arkitektkonkurrencer, men jeg kan sige, at BIG naturligvis overholder alle krav og love på området – og lever op til UN’s Global Compact regler. Det forventer vi også at konkurrencearrangøren, såvel som vores øvrige samarbejdspartnere gør. Hvis andet kommer frem ved konkurrencens afgørelse, så tager vi selvfølgelig stilling til det.” – BIGs  Head of Communications Daria Pahhota

Skulle BIG vinde arkitektkonkurrencen, vil vi på redaktionen naturligvis følge op på sagen.

Slut med oprensningen af Bagsværd Sø

Bagsværd Sø er som bekendt stærkt forurenet og fyldt med slam (ca. 300.000 m3) fra årtiers udledning af urenset spildevand fra Gladsaxe Kommunes kloakker. Gladsaxe Kommune afsatte for flere år siden nogle millioner kroner til oprensningen. Disse penge er siden smuldret hen i andre projekter og senest blev de resterende godt 5 millioner anvendt til udarbejdelsen materiale til arkitektkonkurrencen.

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, kultur, Natur, Rostadion. Bogmærk permalinket.