ABs koncert på Gladsaxe Stadion skudt til hjørne af Byrådet

På Byrådets sidste møde den 19. marts 2014 blev ansøgningen fra AB A/S om at afholde koncert på Gladsaxe Stadion påny skudt til hjørne. Efter en del ping pong mellem diverse udvalg blev den ubehagelige beslutning om tilladelse sendt videre til brugerbestyrelsen. En aktindsigt, som Gladsaxen har fået i sagen, viser, at der i realiteten er tale om genoptagelse af en tidligere ansøgning fra AB A/S fra 2011, som tilsyneladende løb ud i sandet på grund af forvaltningens ulyst til at give tilladelsen administrativt.

Problemer med lokalplan, parkering og naboer.

I forbindelse med den oprindelige ansøgning blev kommunens byplanafdeling spurgt om muligheden for at give tilladelse. I et internt notat advares der mod, at lokalplanen ikke umiddelbart tillader andre aktiviteter end idrætsaktiviteter i området. Man man henviser ganske vist til, at Gentofte Kommune før i tiden tillod koncerter på Gentofte Stadion, men undlader i den forbindelse, at gøre opmærksom på, at lokalplanen er noget mere lempelig end den, der gælder for Gladsaxe Stadion.

Byplanafdelingen påpeger endvidere, at den afledte støj fra koncerten ikke kan forventes accepteret af områdets naboer i villakvarterer og Høje Gladsaxe. I sær beboerne i Høje Gladsaxe har ved tidligere lejligheder markeret deres utilfredshed med støj fra stadion, idet man gjorde klart, at selve Høje Gladsaxe virker som en støjmur, der opsamler al støj fra stadionområdet.

Sidst men ikke mindst gør byplanafdelingen opmærksom på, at antallet af parkeringspladser i området er reduceret meget betydeligt efter, at grusbanerne er blevet omdannet til kunstgræsbaner.

På den baggrund udtaler byplanafdelingen:

“Vi vil derfor anbefale, at en konkret tilladelse ikke gives administrativt, men på baggrund af en politisk stillingtagen.”

Kræver flere tilladelser.

På baggrund af ansøgningen fra 2011 undersøgte Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvordan andre kommuner havde håndteret lignende sager.

Fra Odense lød budskabet, at man skulle forvente en del skader på græsset med efterfølgende klager fra brugerne, hvis publikum får adgang til banen. Men som Odense Kommune påpeger yderligere, slap man for klager i Odense, da det hovedsageligt gik ud over arrangøren af koncerten OB, som også indkasserede overskuddet.

Denne accept skal man måske ikke forvente på Gladsaxe Stadion, hvor flere klubber er utilfredse med tildeling af banetimer, fordi banen allerede er hårdt belastet af de kampe, som AB A/S gennemfører.

Odense Kommune gør endvidere opmærksom på, at man var blevet stillet over for krav om etablering af ekstra flugtveje fra banen.

Byrødderne stort set enige om at koncerten kan afholdes.

Af Byrådets debat om ansøgningen fra AB A/S fremgik det, at alle var positive for afholdelse af koncerter på Gladsaxe Stadion. Man ville bare ikke selv tage ansvaret for beslutningen. Det blev på Byrådsmødet blandt andet betonet af Dansk Folkepartis Kristian Niebuhr.

Måske ikke så god økonomi i koncerten.

Til Gladsaxe Bladet udtaler daglig leder af Gladsaxe Stadion Jim Nielsen, at retten til servering af øl og andre drikkevarer i forbindelse med afholdelse af koncerter tilhører forpagteren af restaurant Bolden. Da der gennem tiderne har været mere end svært for de forskellige forpagtere af restaurant Bolden at skabe en rentabel forretning, kan man nok ikke forvente, at AB A/S uden videre får retten overdraget vederlagsfrit.

Det fremgår af sagen, at AB A/S skal afholde alle ekstraudgifter i forbindelse med en eventuel koncert.

AB A/S foreslår i ansøgningen en koncert med duoen Nik & Jay den 16. august 2014. I følge Gladsaxens oplysninger optræder Nik & Jay også i Sønderborg den dag.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.