AB A/S – guldfugl eller gøgeunge

I 1998 pressede fodboldklubben AB Gladsaxe Kommune til at investere omkring 40 mio. kr. i en modernisering af Gladsaxe Stadion. Aftalen, der nærmest havde karakter af afpresning, kom i stand over natten en dag i april måned.

De toneangivende politikere bag aftalen var socialdemokraten og borgmester Ole Andersen og venstremanden Bjarne Rasmussen. Gladsaxen ville gerne have spurgt disse to ledende skikkelser bag aftalen, om de mener, den har været til fordel for kommunen, således som de gav udtryk for i den offentlige debat efter, at aftalen var underskrevet. Da begge politikere imidlertid er afgået ved døden, er vi desværre afskåret fra at få deres vurdering.

I stedet har redaktionen forsøgt at indhente en udtalelse fra  borgmester Karin Søjberg Holst, men hun har ved redaktionens afslutning valgt at forholde sig tavs.

En del af forudsætningerne for aftalen var, at AB A/S over en årrække skulle tilbagebetale investeringen i form af leje af stadion og lounge med mindst 1,4 mio. kr. om året. En gennemgang af Gladsaxe Kommunes regnskaber for nogle af de mellemliggende år viser imidlertid, at det har lange udsigter med tilbagebetalingen. I de senere år har AB A/S udelukkende bidraget til Gladsaxe Kommune med ca. 350.000 kr. om året. Der skete et brat fald i bidraget mellem 2004 og 2005, hvor AB A/S indbetalinger halveredes fra 640.000 kr. til 320.000 kr.

Går man ud fra, at AB A/S i gennemsnit har betalt 1,1 mio. kr. i årene 1998 til  2004 og herefter 340.000 kr. årligt ligger den samlede indbetaling på omkring 10 mio. kr. vel at mærke på 14 år. I henhold til kontrakten med Gladsaxe Kommune skulle indbetalingerne have været på mindst 19 mio. kr. stadig langt fra kommunens investering på ca. 40 mio. kr. Fortsætter AB A/S betalingerne på samme niveau, vil der gå yderligere 60-70 år inden Gladsaxe Kommunes investering i moderniseringen af stadion er tilbagebetalt. I beregningen er der ikke taget højde for Gladsaxe Kommunes renteudgifter.

Konkurrencestyrelsen nåede i en rapport fra 2003 frem til, at minimumslejen for stadion skulle være 700.000 kr om året. I 2011 betalte AB A/S altså ikke mere end ca. 360.000 kr. for leje af stadion.

Konkurrencestyrelsen skrev sidst i rapporten:

“Der kan være udsving i klubbernes indtægts- og udgiftsforhold fra det ene år til det andet. En del af disse udsving kan bero på tilfældigheder, fx holdets form og succes, placeringen af spændende kampe. Sådanne udsving kan være afgørende for klubbens økonomi men bør ikke spille nogen rolle for lejebetalingen. Lejen må ligge nogenlunde fast fra år til år ud fra de faktorer, der er opregnet. Eventuelle udsving i afkastet må absorberes af klubbens investorer og ikke af kommunen som udlejer.”

Da AB A/S fik nedsat lejen af stadion, skete det med begrundelsen i klubbens økonomi. Ikke desto mindre var klubben i følge regnskaberne for 2005 til 2010 stand til at øge lønudgifterne fra 6 til 14 mio. kr. om året.

Fakta.

I følge kontrakterne mellem Gladsaxe Kommune og AB A/S skulle AB A/S årligt betale ca. 1,4 mio. kr. om året i leje af stadion og lounge.

I følge AB A/S regnskaber har selskabet i perioden 2005-2010 øget lønudgifterne fra 6 til 14 mio. kr.

AB A/S indbetalinger 2012:

gk-regnskab-2012AB A/S indbetalinger 2011:

AB A/S indbetalinger 2010:

AB A/s indbetalinger 2009:

AB A/S indbetalinger 2008:

AB A/S indbetalinger 2005:

AB A/S indbetalinger 2004:

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, AB amatør, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.