AB A/S atter i økonomisk uføre

AB A/S afholder onsdag aften ekstraordinær generalforsamling. Anledningen til den ekstraordinære generalforsamling er i følge indkaldelsen, at det har været nødvendigt at nedskrive hele egenkapitalen. På fodboldaktieselskabets hjemmeside kan man læse indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. På generalforsamlingen skal aktionærerne tage stilling til flere forhold.

Bestyrelsen foreslås suppleret af en person med juridisk kompetence, det sker for at kompensere for den tidligere bestyrelsesformand advokat Pernille Ørskovs meget pludselige fratræden fra formandsposten og udtræden af bestyrelsen i maj måned. Bestyrelsen har siden været uden formand, men i anledningen af dagens ekstraordinære generalforsamling er bestyrelsesmedlem direktør Torben Oldenborg udnævnt til formand for bestyrelsen.

Udover valg til bestyrelsen skal aktionærerne også tage stilling til nedskrivning af aktiekapitalen nominelt DKK 12.200.000 til nominelt DKK 500.000 til dækning af underskud. Det fremgik ellers af det offentliggjorte regnskab for 2013, at man havde sikret sig ansvarlig lånekapital til dækning af alle udgifter.

Som følge af tidligere års resultater er selskabets egenkapital negativ. For at sikre et forsvarligt kapitalberedskab har en kreds af nærtstående långivere i april 2014 tiltrådt, at langfristet lånekapital på i alt 11.637 t.kr. forlænges frem til 30. juni 2015.

I november beskrev vi, hvordan fodboldaktieselskabet var nødt til at indgå en afdragsaftale med Gladsaxe Kommune for den halvårlige leje af Gladsaxe Stadion, hvor sidste afdrag skal falde i december måned.

Nytegning af aktier

Udover en nedskrivning af aktiekapitalen til 500.000 DKK foreslår bestyrelsen, at aktiekapitalen udvides med en nytegning af aktier. Aktiekapitalen foreslås udvidet til mindst 3.000.000 DKK og op til 6.500.000 DKK. Lykkes denne operation ikke må man forvente en afvikling af selskabet.

Aktionærerne får en kort frist til 13. december 2014 for betaling af nytegnede aktier.

Dårligt nyt for amatørerne på Skovdiget

Såfremt aftenens redningsforsøg går i vasken, kommer det til at se sort ud for amatørerne på Skovdiget, som årligt udlejer de kommunale baner på Skovdiget til AB A/S for 200.000 kroner. Denne indtægt anvender amatørerne til afvikling af det lån på 8 millioner kroner, som klubben optog i FIH-banken, da AB A/S gik på børsen.

Forholdet til DBU

Økonomiske problemer som dem AB A/S nu har befundet sig i det sidste halve års tid, har for andre klubber betydet tvangsnedrykning, fordi klubberne ikke har levet op til DBUs krav om økonomisk soliditet.

I tilfældet AB A/S har DBU imidlertid været yderst langmodig, og selv om DBUs formand for nylig har krævet fuld offentlighed omkring FIFA, så påkalder man sig en logeagtig lukkethed omkring tiltag i forhold til AB A/S.

DBU hædrede i foråret 2014 den nyudnævnte bestyrelsesformand Torben Oldenborg med foreningens 10-årsnål.

Vi har bedt bestyrelsesformand Torben Oldenborg om en kommentar til den aktuelle situation. Torben Oldenborg har valgt at svare med tom e-mail afsendt fra hans iPad.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S. Bogmærk permalinket.